( Διαχωρισμός, κατάταξη, τιμή.) της μαστίχας.


Τώρα λίγες πληροφορίες για το πώς γίνεται η παράδοση ( Διαχωρισμός, κατάταξη, τιμή.) της μαστίχας.


Βλέπουμε των χώρο όπου γίνεται η παράδωση της Μαστίχας, ξεκινώντας από τα μαύρα καλάθια όπου τα παιδιά που εργάζονται στην ένωση αδειάζουν την μαστίχα μέσα και μετά στον διαλογέα το μηχανημα όπως βλέπετε, και από εκεί με την επεξεργασία του διαλογέα και....και από 4ερις εξόδους γίνεται η κατανομή της μαστίχας σε (πίτα- χονδρή- ψιλή-κουκούρι) είναι η πρώτες κατηγορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου