22 Ιουλίου Αγίας Μαρκέλλας της Χιοπολίτιδος

Ήθελα να γράψω για ένα θαύμα που έμαθα πριν λίγα χρόνια και το είχαν γράψει και οι εφημερίδες εδώ στην Χίο αλλά εκείνη την ώρα διάβασα και κάτι που δεν ήξερα οπότε ήθελα να μοιραστώ αυτό μαζί σας!
22 Ιουλίου λοιπόν μια ημερομηνία που υπενθυμίζει μια εορτή που γνωρίζει και τιμάει κάθε Χιώτης, είτε αυτός βρίσκεται στο νησί είτε σε οποιοδήποτε σημείο της υφηλίου. 

 Τα ιερά λείψανα της Αγίας Μαρκέλλας

Και όχι μόνο κάθε Χιώτης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί ευλαβούνται την εορτή αυτή, καθώς το όνομα της αθλοφόρου μάρτυρος Αγίας Μαρκέλλας της Χιοπολίτιδος έχει γίνει παντού γνωστό, γιατί καθώς λέει και το τροπάριο της «πηγή θαυμάτων άφθονος δείκνυσι».

Το Βίο και το Μαρτυρίο της Αγίας όλοι λίγο πολύ, τη γνωρίζουμε. 
Θέμα όμως του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση όσων πληροφοριών μπορέσαμε να συλλέξουμε από διάφορες πηγές και αφορούν τα ιερά λείψανα της «καλλιμάρτυρος» Μαρκέλλας.
 
Ο ίδιος ο Θεός τιμάει τους Αγίους εμποτίζοντας με την άκτιστη θεία Χάρη Του όχι μόνο την ψυχή του Αγίου, αλλά και το σώμα του. Γι’ αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδίδει ιδιαίτερη τιμή και προσκύνηση στα ιερά λείψανα των Αγίων, που με τη ζωή τους δόξασαν το Θεό. Στο Μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης (+156), διαβάζουμε ότι για τους Χριστιανούς τα λείψανα των Αγίων είναι «τιμιώτερα λίθων πολυτελών και δοκιμώτερα υπέρ χρυσίον» πολυτιμότερα και από τους πολύτιμους λίθους και σημαντικότερα από το χρυσάφι). Ο Μέγας Βασίλειος μας υπενθυμίζει: «ο αψάμενος οστέων μάρτυρος λαμβάνει τινά μετουσίαν αγιασμού εκ της τω σώματι παρεδρευούσης χάριτος» αυτός που προσκυνάει οστά μάρτυρα λαμβάνει μια μορφή αγιασμού από τη Χάρη που υπάρχει στο λείψανο του Αγίου).


Η Αγία Μαρκέλλα, «της αγνείας το ρόδον και της Χίου το βλάστημα», έβαψε με το αίμα της λαμπρής μαρτυρικής αθλήσεώς της το χώμα της Χιακής γης, κατά την επικρατέστερη εκδοχή στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. Όπως αναφέρει το Απολυτίκιό της «του Κυρίου τοις νόμοις και τοις θείοις διδάγμασι πειθόμενη»  κάνοντας υπακοή στους νόμους του Κυρίου και τα θεία διδάγματα) στέφθηκε από το Χριστό με το αμάραντο στεφάνι του Μαρτυρίου.
 
Όπως γνωρίζουμε από το Συναξάρι της Αγίας, μην μπορώντας να τρέξει άλλο η Αγία Μαρκέλλα, πληγωμένη καθώς ήταν από τα βέλη που της έριξε ο πατέρας και θύτης της, προσευχήθηκε με ζέουσα πίστη στον Κύριο ν’ ανοίξει ο βράχος που πατούσε και να την προφυλάξει. Και τότε για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι «όπου βούλεται ο Θεός νικάται φύσεως τάξις».

 Ο σκληρός και συμπαγής βράχος ανοίγει σαν να ήταν μαλακό κερί και εγκλωβίζει μέσα του το σώμα της Αγίας μέχρι το στήθος. Ο πατέρας της με εωσφορικό μένος, αφού δεν καταφέρνει να την αποσπάσει από την ασφάλεια που κατά θεϊκή εντολή της παρέχει η πέτρινη αγκάλη του βράχου και τυφλωμένος από τα δαιμονικά του πάθη, αφού της αποκόψει τους μαστούς την αποκεφαλίζει.
 Ο κατ’ όνομα μόνο πατέρας της Αγίας, αυτός ο «κακομήχανος ανήρ», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή: «Νους γαρ αποστάς του Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης» ο νους του ανθρώπου, όταν απομακρυνθεί από το Θεό ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονικός).
Από την ημέρα του Μαρτυρίου της και μέχρι σήμερα ο βράχος, που προφύλαξε την Αγία Μαρκέλλα, έγινε ο τάφος της και συνάμα η λειψανοθήκη της, όπου κατά βούληση του Θεού διαφυλάσεται ολόκληρο το Άγιο λείψανό της εκτός από την κεφαλή της Αγίας. 

Για το λόγο αυτό τον ιερό αυτό βράχο ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος στην Ακολουθία της Αγίας που συνέγραψε τον ονομάζει «Σορόν» (=το σώμα του νεκρού που περικλείεται μέσα σε θήκη – φέρετρο). Από το σημείο αυτό, όπως όλοι γνωρίζουν πηγάζει το ιαματικό Αγίασμα της Αγίας Μαρκέλλας, το οποίο, όταν διαβάζεται η Ακολουθία της, συχνά γίνεται θερμό και δείχνει σημάδια ελαφρού βρασμού και πληθώρα θαυμάτων ανά τους αιώνες επιτελεί ο Θεός με τις πρεσβείες της θαυματουργού Αγίας Μαρκέλλας.
 Στους ύμνους προς τιμήν της ψάλλει η Εκκλησία: «ρώσιν νέμει και κινδύνων απαλλαγήν τοις προς αυτήν κραυγάζουσι»  ενδυνάμωση προσφέρει και απαλλαγή από τους κινδύνους σ’ αυτούς που την επικαλούνται). Μάρτυρες όλων αυτών πλήθος επωνύμων και ανωνύμων πιστών αλλά και Αγίων όπως ο Άγιος Μακάριος. ο Άγιος Νικηφόρος, ο Άγιος Νεκτάριος. Πλήρης επιβεβαίωση των λόγων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι τα λείψανα των Αγίων είναι: «μέγιστα του Θεού δώρα και αγαθών θησαυρούς». Ο βράχος που ποτίστηκε με το τίμιο αίμα της γεμάτης αρετές Παρθενομάρτυρος και περιέκλεισε το Άγιο λείψανό της έγινε, όπως λέει και ο Άγιος Βασίλειος: «εις τους υγιείς φυλακτήριον και χορηγία τέρψεως» και στους ασθενείς «παρηγορία».

Η αρχική προφορική παράδοση που διαφύλαξε στη μνήμη των πιστών τις λεπτομέρειες του Μαρτυρίου της Αγίας Μαρκέλλας καταγράφηκε στα Συναξάριά της, αλλά αποτυπώθηκε και στην εικονογραφία, δηλαδή στις άγιες εικόνες που πολύ εύστοχα οι Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν «τα βιβλία των αγραμμάτων». Αν προσέξουμε στις εικόνες της πανσέμνου Αγίας παριστάνεται ο πατέρας – δήμιος να αποκεφαλίζει την Μάρτυρα και το κεφάλι της να το ρίχνει στη θάλασσα. Εκεί πλέει γαλήνιο, φωτιζόμενο από τη Χάρη του Θεού. Τι όμως απέγινε η Τιμία Κάρα (=κεφαλή) της αθλοφόρου Αγίας Μαρκέλλης; Υπάρχουν λοιπόν διάφορες εκδοχές τις οποίες παραθέτουμε ακολούθως.
 
Ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος, ο οποίος, όπως προείπαμε, συνέταξε την Ακολουθία της, ο ίδιος κατέγραψε και το βίο της Χιοπολίτιδος Αγίας, βασιζόμενος και για τα δυο σε προϋπάρχοντα υλικό που βρήκε σε παλαιό χειρόγραφο. Όλα αυτά τα περιέλαβε στο βιβλίο του «Νέον Χιακόν Λειμωνάριον», όπου μας διασώζει και μία άκρως σημαντική πληροφορία όσον αφορά την τύχη της Τιμίας Κάρας της Αγίας Μαρκέλλας. Γράφει λοιπόν τα ακόλουθα: «Άδεται λόγος εκ τε παραδόσεως και ο τα πάτρια της Χίου συλλέξας και έγραφον μας το άφησεν, ότι η μαρτυρική κάρα της Αγίας Μαρκέλλης, ευρίσκεται εις την Παλαιάν Ρώμην». Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγιο Νικηφόρο μέχρι τις ημέρες του (τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα) διατηρούνταν προφορική παράδοση ότι η κεφαλή της Αγίας μετά το Μαρτύριό της μεταφέρθηκε και παραμένει στην Παλαιά Ρώμη. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι λέγοντας Παλαιά Ρώμη εννοεί τη Ρώμη της Ιταλίας, σε αντιδιαστολή με τη Νέα Ρώμη, που δεν είναι άλλη από την Κωνσταντινούπολη, την οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος και Ισαπόστολος της Εκκλησίας μας, όταν τη θεμελίωσε ως νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, την ονόμασε Νέα Ρώμη.
Παράλληλα όμως με την άγραφη παράδοση υπάρχει και η καταγραφή της, την οποία έκανε, όπως λέει ο Άγιος Νικηφόρος, «ο τα πάτρια της Χίου συλλέξας», δηλαδή ο Χίος ιατρός, φιλόσοφος και διαπρεπής θεολόγος – υπερασπιστής της Ορθοδοξίας Γεώργιος Κορέσσιος (1580 – 1660). Δυστυχώς όμως αυτή η αναφορά του «Φιλοκαλιστή» Αγίου είναι άκρως λακωνική χωρίς να μας παρέχει κάποια πιο διαφωτιστική πληροφορία. Δεν αναφέρει λοιπόν σε ποιο συγκεκριμένο ναό της Ρώμης βρίσκεται αποθησαυρισμένη η Τιμία Κάρα της Αγίας Μαρκέλλας, ούτε περισσότερα και σαφέστερα στοιχεία μας παραθέτει για το πώς βρέθηκε εκεί, πλην των όσων αναφέρει η προφορική παράδοση. Γι’ αυτό από πολλούς αμφισβητείται η ακρίβεια της μαρτυρίας και προβάλλεται η πιθανότητα της συγχύσεως με την ομώνυμή της Αγία Μαρκέλλα τη Ρωμαία (335 – 410 μ.Χ.), η οποία υπήρξε μαθήτρια του Μεγάλου Αθανασίου και του Αγίου Ιερωνύμου, έζησε ως μοναχή και εκοιμήθη εν Κυρίω στη Ρώμη, μη έχοντας φυσικά καμιά σχέση με τη Χίο.
Είναι πάντως άξιο απορίας που μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα η ορθότητα ή μη της αναφοράς αυτής του Οσίου Νικηφόρου περί υπάρξεως της Τιμίας Κάρας της Αγίας Μαρκέλλας στη Ρώμη. Αν δεν ευσταθεί αυτή η μαρτυρία, απλώς θα διευκρινιστεί το θέμα και φυσικά αυτό καθόλου δεν θ’ αποτελεί μομφή για τον Όσιο για το ακούσιο αυτό λάθος του. Εξάλλου κανείς Άγιος δεν διεκδικεί το αλάθητο, πολύ δε περισσότερο ο κατά πάντα ταπεινός δούλος του Θεού, ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος.
 Αν όμως ευσταθεί η μαρτυρία, θα ήταν εν πρώτοις πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε με σιγουριά την ύπαρξη και άλλων λειψάνων της Αγίας. Και κατά δεύτερον θα ήταν μεγάλη ευλογία για το νησί μας, την Ελλάδα και όλους τους Ορθοδόξους αν μπορούσε η Χιακή Εκκλησία να διεκδικήσει την επιστροφή της Τιμίας Κάρας στην πατρώα γη, όπως είχε γίνει το 1967 με τμήμα των λειψάνων του Αγίου Ισιδώρου.
Σύμφωνα με παλαιές προφορικές μαρτυρίες που καταγράφει σε βιβλίο της η Πόπη Χαλκιά – Στεφάνου, υπάρχει και δεύτερη εκδοχή για την αποτμηθείσα κεφαλή της Αγίας Μαρκέλλας. Με βάση αυτή τη διήγηση, ο βοσκός, ο οποίος υπέδειξε στον παιδοκτόνο πατέρα της Αγίας τη βάτο στην οποία αυτή κρυβόταν, μετά το μαρτύριό της έφθασε έντρομος στη Βολισσό και ανακοίνωσε τα συμβάντα. Πλήθος ανθρώπων έφθασαν στον τόπο του μαρτυρίου και ο ιερέας που ήταν μαζί τους με χώμα σκέπασε το ακέφαλο σώμα της Αγίας, το οποίο παρέμενε γερά κρατημένο μέσα στο βράχο. Τότε πρόσεξαν την κεφαλή της να επιπλέει στη θάλασσα και προσπάθησαν να την περισυλλέξουν, αλλά όλες οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες. Αμέσως όλοι προσευχήθηκαν θερμά στον Κύριο και η Τίμια Κάρα σιγά σιγά έφθασε στην ακτή από μόνη της, σημάδι ολοφάνερο της αγιότητάς της. Με ευλάβεια τη μετέφεραν στο σημείο της καμένης βάτου όπου και την έθαψαν. Σύμφωνα λοιπόν με την προφορική αυτή παράδοση «σε αντίθεση με την πληροφορία που διασώζει ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος, η Τιμία Κάρα της Αγίας εφυλάσσετο στο ναό που ανεγέρθηκε προς τιμή της στο σημείο της ταφής της αγίας κεφαλής. Ένα μέρος μάλιστα του ιερού αυτού Λειψάνου ετέθη στην Αγία Τράπεζα κατά τα εγκαίνια του Ναού της Μάρτυρος».
Όμως σχετικά με την αγία κεφαλή της Αγίας Μαρκέλλας υπάρχει και τρίτη εκδοχή την οποία πάλι διασώζει η προφορική παράδοση και σχετίζεται με την ύπαρξη μικρού ναού που τιμάται στ’ όνομά της και είναι χτισμένος πάνω στα ερείπια του αρχαιοελληνικού ναού του Φαναίου Απόλλωνος. Σύμφωνα με την παράδοση η κεφαλή της Αγίας από τον τόπο του Μαρτυρίου της έφτασε με τα κύματα της θάλασσας μέχρι τα Κάτω Φανά κι εκεί κατά θεία Πρόνοια έγινε αντιληπτή και την περισυνέλλεξαν ντόπιοι ψαράδες κι έτσι χτίστηκε προς τιμήν της το μικρό αυτό εκκλησάκι. 
Με βάση τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών που έγιναν στο χώρο αυτό, προκύπτει ότι κάτω από τον σημερινό ναΐσκο της Αγίας Μαρκέλλας στα Φανά και γύρω του διασώζονται τα ερείπια μεγάλης βασιλικής του 6ου αιώνα μ.Χ. και ακόμα παρακάτω τα υπολείμματα μιας πιο μικρής αλλά ακόμα παλαιότερης εκκλησίας.
Στο σημείο αυτό ας προσθέσουμε ακόμα κάτι σχετικό. Ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος γράφει στο Συναξάριο της Αγίας: «η μακαρία αύτη και άσπιλος νύμφη του Χριστού Μαρκέλλα ήτον από την νήσον Χίον, από ένα χωρίον του επάνω μέρους καλούμενον Βολισσόν». 
Πέραν όμως αυτής της γνωστής και γενικά απ’ όλους αποδεκτής καταγωγής της Αγίας από το χωριό της Βολισσού, ο Γεώργιος Ζολώτας αναφέρει ότι οι κάτοικοι των Μεστών υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε στο χωριό τους. Δε γνωρίζω αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στις δύο αυτές προφορικές παραδόσεις των Νοτιοχώρων, δηλαδή Μεστών και Αγίας Μαρκέλλας Φανών, το μόνο βέβαιο είναι ότι αντανακλούν τη μεγάλη τιμή και αγάπη που έτρεφαν ανέκαθεν οι Χιώτες για την Αγία και καλλιπάρθενο Μάρτυρα του Χριστού, την οποία αισθάνονταν ως πολύ κοντινό σ’ αυτούς πρόσωπο.

Η χάρη των αγίων λειψάνων της Αγίας Μαρκέλλας και οι πρεσβείες της προς τον Τριαδικό Θεό ας σκεπάζουν το νησί μας και την πατρίδα μας στις δύσκολες αυτές ημέρες που ζούμε.
..
Βασίλειος Γ. Βοξάκης
Θεολόγος καθηγητής
ChiosOpinion.gr
Share:

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» με τον Θανάση Τσαλταμπάση έρχεται και στην Χίο!

Μετράμε μέρες !!!

Τα Αθηναϊκά Θέατρα και οι Μαγικές Σβούρες αυτό το καλοκαίρι, παρουσιάζουν την πιο αγαπημένη ιστορία του κόσμου!

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ - Εξυπερύ, το κλασσικό λογοτεχνικό έργο που απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών, ξεκινάει ένα καλοκαιρινό ταξίδι! Στη διαδρομή αυτή θα συναντήσει τα παιδιά, κάτω από έναν απέραντο έναστρο ουρανό, στα πιο όμορφα ανοιχτά θέατρα, σε όλη την Ελλάδα! 


Ο Μικρός Πρίγκιπας στη Xίo

ΤΡΊΤΗ, 27 ΙΟΥΛΊΟΥ 2021 ΣΤΙΣ 9 Μ.Μ. UTC+03 – 10:30 Μ.Μ. UTC+03

Θέατρο Καστρομηνά Χίος


Σκηνοθεσία : Δημήτρης Αδάμης! Δεν χρειάζεται πλέων να σας πούμε για τον κ Αδάμη 10 χρόνια και βάλε έρχεται στην Χίο με τις Μαγικές σβούρες και τα Αθηναϊκά Θέατρα και έχουμε δει απίθανα έργα!! πλέον είναι οικογένεια, πλέων είναι θεσμός, πλέων ξέρεις ότι θα δεις πάλι τα καλύτερα της χρονιάς!Φέτος θα δεις και τον Θανάση Τσαλταμπάση!! όχι ποιος δεν θα θέλει να τον δει δηλαδης!!
Ο Μικρός Πρίγκιπας συνεχίζει να μαγεύει μικρούς και μεγάλους με τα ταξίδια του στα αστέρια!

Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας αλλά και στα παιδιά (ή τα εγγόνια σας!) να έρθετε σε επαφή με αυτό το σπουδαίο και διαχρονικό κείμενο, με τον πιο ευχάριστο τρόπο, τη θεατρική πράξη!

Εισιτήρια για το Μικρό Πρίγκιπα VIVA.GR  και για την υπόλοιπη Ελλάδα ε!!


Share:

Μαστίχα Χίου λοιπόν για ευχαρίστηση! και υγεία του στόματος !

Η μαστίχα είναι το ‘’ρετσίνι’’ των σχοίνων ή μαστιχόδενδρων που βρίσκονται στο νότιο μέρος της Χίου. Δεν παράγεται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Έρχεται στο εμπόριο ακατέργαστη ή με διάφορες προσμίξεις ως οδοντότσιχλα.

Η μάσηση της μαστίχας διεγείρει τους σιελογόνους αδένες τόσο μηχανικά, όσο και χημικά, από τα αρωματικά έλαια που περιέχει και τις πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες, με αποτέλεσμα την αύξηση της αίσθησης φρεσκάδας και καθαρότητας στο στόμα, ενώ παράλληλα συντελεί στην καταπραϋντική αντιμετώπιση της ξηροστομίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει και τα άτομα που υποφέρουν από κακοσμία, αφού το παραγόμενο σάλιο μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση μέρους του μικροβιακού φορτίου του στόματος και ιδίως αυτού της γλώσσας

Με τη σκληρότητα της μάζας της επιτυγχάνεται ενδυνάμωση των μασητηρίων μυών και όλου του στοματο-γναθικού συστήματος, άρα και βελτίωση της μασητικής ικανότητας, ειδικά στην εποχή μας που οι τροφές είναι όλο και πιο μαλακές.
Αντιμετωπίζονται σκελετικά προβλήματα ανοικτής δήξης (τα μπροστινά δόντια δεν συγκλίνουν) με ή χωρίς τη βοήθεια ορθοδοντικών συσκευών.

Προκαλεί μηχανική απομάκρυνση των μικροβιακών πλακών από τις επιφάνειες των δοντιών, δυσκολία σχηματισμού τους, ενώ μαλάσει τα ούλα με ευεργετική δράση σε ολόκληρο το περιοδόντιο.

Η ζάχαρη στην οδοντότσιχλα είναι επιβλαβής για τα δόντια. Προστίθενται λοιπόν γλυκαντικές ουσίες, όπως σορβιτόλη, μανιτόλη και ξυλιτόλη που είναι φιλικές για τα δόντια. Ιδιαίτερα η ξυλιτόλη έχει και αντιμικροβιακή δράση. Αλλά και η φυσική ρητίνη περιέχει οργανικές ενώσεις µε αντιµικροβιακή δράση έναντι µικροβίων της στοµατικής µικροχλωρίδας. Προστίθεται επίσης και φθόριο, γνωστό για την ευεργετική του δράση στην πρόληψη της τερηδόνας. Χρειάζεται όμως προσοχή, να μην καταναλώνονται πολλές τσίχλες γιατί οι γλυκαντικές ουσίες προκαλούν γαστρεντερικές διαταραχές και το φθόριο να μην ξεπερνά την ημερήσια επιτρεπόμενη δόση γιατί αλλιώς προκαλεί φθορίαση της αδαμαντίνης (δυσχρωμίες των δοντιών) στα πολύ μικρά παιδιά.

Στο εμπόριο κυκλοφορεί και οδοντόκρεμα με άρωμα μαστίχας με ή χωρίς φθόριο.

Την ευεργετική μαστίχα και όλα τα προϊόντα με το άρωμά της όπως καφές, λουκούμια, χαλβαδόπιτες, καραμέλες, κουλουράκια, υποβρύχιο, ούζο, λικέρ, μαστιχόνερο, μαστιχέλαιο και πολλά άλλα, δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε τη Χίο, ένα υπέροχο νησί, ούτε να ζητήσετε να σας στείλουν.

 Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα masticha –shops. Υπάρχει ένα στην Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας και στο αεροδρόμιο όπως και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. 
Μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε δικτυακά.

Μαστίχα Χίου λοιπόν για υγεία και ευχαρίστηση!!!


Γιώργος Κουτσικάκης, Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Sc.
τηλ 210-8056112 Πεύκη

Share:

"Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν το τηλέφωνό του απενεργοποιημένο"

Ωραίος τίτλος δεν μπορώ να πω, μπορείς να βάλεις και πολλές παροιμίες αλλά εδώ είναι απλά τα πράγματα, θες δεν θες θα σου τα πρήξουν  <κεφτές και δε φταις>

Στιγμιότυπο από κορονοπάρτι στο ΑΠΘ Στιγμιότυπο από κορονοπάρτι στο ΑΠΘ THESSTODAY Ή αλλιώς η προδιαγεγραμμένη ματαιότητα των ρεπορτάζ για τα κορονοπάρτι στα κλαμπ και στα νησιά και τα διπλά μηνύματα της κυβέρνησης. «Πάρτι του κορονοϊού σε κορονοπάρτι στην παραλιακή». 

«Τα κορονοπάρτι συνεχίζονται σαν να μην υπάρχει αύριο». 

Είναι κάποιοι από τους τίτλους σχετικών ρεπορτάζ που, αφού επιτελέσουν το, τηλεοπτικό τους καθήκον επί 2-3 καταγγελτικά λεπτά, καθημερινά, εδώ και μερικούς μήνες, μετά περνούν και ξαναπερνούν σε κρόουλ. 
Μάλλον μάταια. ADVERTISING Το ίδιο και το περιεχόμενο αυτών των ρεπορτάζ που διανθίζονται, κατά κανόνα, με τις δηλώσεις 2-3 παιδιών τα οποία «δίνουν» τους υπόλοιπους ή και τον εαυτό τους: «ήταν εκεί 1000 άτομα, ο ένας πάνω στον άλλο, χωρίς μάσκες». 
Ή «ευτυχώς, εγώ δεν πήγα». Ή οι πιο τολμηροί «ναι ήμουν κι εγώ εκεί». Μου κάνει εντύπωση λοιπόν αυτή η μάταιη επιμονή των καναλιών. 
Δεν έχουν παιδιά όλοι αυτοί που ετοιμάζουν τα ρεπορτάζ; Δεν ήταν οι ίδιοι έφηβοι; Πότε πείσθηκε ένας έφηβος απλά και εύκολα από οποιαδήποτε επιχείρηση ενοχοποίησης ή έξωθεν επιβολής; 
Από πότε μπροστά σε τέτοιες απόπειρες οι έφηβοι νυν και αεί δεν αντιδρούν ακολουθώντας την απολύτως αντίθετη οδό από την «σώφρονα» και «ενδεδειγμένη»; Κι όμως. Απαιτούμε από 20ρηδες να ανταποκρίνονται ως 50ρηδες με υποκείμενα νοσήματα.
 Με προσοχή, φόβο, αίσθημα αυτοσυντήρησης και καθήκοντος κι ενσυναίσθηση: όλα αυτά σίγουρα δεν περιγράφουν την εφηβεία που έχει κι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Την αίσθηση του «άτρωτου». Όχι.

 Η ενοχοποίηση της νέας γενιάς, δια της καλλιέργειας φοβίας στους γονείς τους ουσιαστικά (γιατί στους ίδιους αποκλείεται να πιάσει, άσε που κατά κανόνα οι νέες ηλικίες ούτε βλέπουν, ούτε ακούν ειδήσεις) έχει αποτύχει παταγωδώς.
 Κι έχει καταντήσει να επαναλαμβάνεται σαν ρεπορταζιακή «λούπα» που τείνει να γίνει κι αυτή μηντιακό στερεότυπο όπως εκείνες οι τόσο… δημοφιλείς κι ανέμπνευστες φράσεις του τύπου «πύρινη λαίλαπα σάρωσε» ή «η τραγωδία χτύπησε την κοινότητα».
 Φράσεις που κάποτε είχαν εφευρεθεί για να αποσπάσουν την προσοχή και τώρα λόγω κατάχρησης πετυχαίνουν να ισοπεδώσουν την είδηση.
 Με δυό λόγια; Η συνταγή του καταραμένου «κορονοπάρτι» δεν πιάνει, όσο κι αν λουπάρει. ADVERTISING Και δεν πιάνει όχι μόνον γιατί έχει γίνει κατάχρηση. 

Δεν πιάνει και για δύο ακόμα βασικότερους λόγους. Ο ένας είναι ότι οι 20ρηδες που ενοχοποιούνται πέρασαν τη μακρύτερη και σκληρότερη καραντίνα της Ευρώπης. Ήταν σχεδόν ενάμιση χρόνο μέσα.

 Τώρα που μπορούν να κυκλοφορήσουν, δε μαζεύονται με τίποτα. Ούτε με την αυταρχική πατριαρχική αγωγή της δεκαετίας του 50. Ούτε με τον Χρυσοχοϊδη με τη ζωστήρα. Και μιλάω εκ πείρας.
 Όσοι στην παρέα είμαστε γονείς παιδιών τέτοιας ηλικίας, βλέπουμε τα παιδιά μας από σπανίως μέχρι καθόλου αυτό το καλοκαίρι, καθώς εκείνα βιάζονται να αναπληρώσουν σε εμπειρίες, έρωτες, ξενύχτια και παρέες ό,τι στερήθηκαν. 
Τις λίγες, ελάχιστες, στιγμές που διασταυρωνόμαστε, αγωνιούν μόνο για ένα πράγμα: «θα μας ξανακλείσουν μέσα, μαμά;» Οι νουθεσίες μας, καταλήγουν να φάνε τα μούτρα τους σε αδιάφορα μειδιάματα ή συχνότερα στο ηχογραφημένο μήνυμα «ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν το τηλέφωνό του απενεργοποιημένο». Οπότε; "Τι να κάνει κι η κυβέρνηση;", θα πείτε.. 

Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αποφύγει τα διπλά μηνύματα. Δεν μπορεί να πασχίζει να πείσει χάριν του τουρισμού ότι είμαστε covid-free, να ανοίγει διάπλατη την πόρτα των νησιών και να επιτρέπει το κλάμπινγκ-γιατί αλλιώς βέβαια τι θα κάνουν οι νεαρότεροι ξένοι επισκέπτες στις διακοπές τους; Και την ίδια στιγμή να προσπαθεί να πείσει τους «ιθαγενείς» να μην κάνουν ό,τι κάνουν κι οι τουρίστες. Επίσης δεν μπορεί να μεταθέτει την ευθύνη της, ιατρικά ενδεδειγμένης, λειτουργίας ενός κλαμπ, στον ιδιοκτήτη του. Από τη στιγμή που ένα κλαμπ θ ανοίξει, θ ανοίξει και με dj και με ποτά και με ορθίους. 
Είναι λογικά αδύνατον ένα κλαμπ της παραλιακής να λειτουργήσει ξαφνικά με όρους καφενείου στου Ζωγράφου. Και είναι λογικά αδύνατον ο ιδιοκτήτης ενός κλαμπ να επιτύχει στην (επιβαρυντική για την τσέπη του) νουθεσία ό,τι δεν πετυχαίνουμε οι γονείς. 

Εδώ όμως συμβαίνει το παράλογο. Να δίνεται το πράσινο φως για τη λειτουργία των κλαμπ αλλά να εξοργιζόμαστε επειδή λειτουργούν ως αυτό που είναι: κλαμπ. Οπότε ή δεν τα ανοίγεις καθόλου με όποιο κόστος θα έχει αυτό για τον τουρισμό, φροντίζοντας να αποζημιώσεις φυσικά τους ιδιοκτήτες. 

Ή αυτό ακριβώς που γίνεται και τώρα θα συνεχίσει να γίνεται. (Και το ξέρεις).

 Όσο για τους νέους ανθρώπους που όσοι τουλάχιστον δεν είναι ήρωες του Λουντέμη δεν κάνουν και τίποτα περισσότερο απ΄ό,τι τους υπαγορεύει η μη αναστρέψιμη παρόρμηση της ηλικίας τους, η τηλεοπτική καλλιέργεια ενοχών έχει μία και μόνη χρησιμότητα που επί της ουσίας δεν τους αφορά: την αποενοχοποίηση της κυβέρνησης σε μία δημόσια εικόνα που θέλει διακαώς να δηλώσει «εμείς κάνουμε το καθήκον μας, οι άλλοι φταίτε».
Ίσως πολύ αποτελεσματικότερο να είναι το νηφάλιο και τρυφερό ύφος της Αθηνάς Λινού π.χ. που τη θυμάμαι κάποιους μήνες πριν να λέει «οι νέοι είναι νέοι. Δεν θα ακούσουν. Ο μόνος τρόπος είναι να τους ενημερώσουμε σωστά και με κατανόηση». Κι ασφαλώς απέχει πολύ από αυτό, το ξινό και τάχα σαστισμένο τηλεοπτικό ύφος παρουσιαστών που «σοκάρονται» κάθε απόγευμα επειδή 20χρονα «συνωστίζονται» στα κλαμπ, στα παγκάκια, στις πλατείες και όπου μπορούν να φλερτάρουν, να χορέψουν και να κάνουν πλάκα μεταξύ τους.


ΝΑΤΑΛΙ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Share:

Είμαι κορίτσι, και έχω σχέση με ένα κορίτσι.

Πριν λίγες μέρες (12 Μαΐου) καθόμουν σε ένα παγκάκι στο σύνταγμα και περίμενα την ξαδέλφη μου να έρθει.
Στο διπλανό παγκάκι η κόρη μου με τον αδελφό μου και χαζεύαμε τα παιδιά με τα σκειτ.
Ο κόσμος πάνω κάτω, στάσεις για ξεμούδιασμα και συνέχιζαν τον δρόμο τους.

Να καθίσω; ακούω μια φωνή και γυρίζοντας βλέπω μια κοπέλα και αυτή με ένα καφέ στο χέρι, παρακαλώ λέω εάν δεν σας ενοχλεί το τσιγάρο καθίστε, ευχαριστώ μου λέει θα ανάψω και εγώ ένα.
--------------
Έχω σχέση με ένα κορίτσι μου λέει αλλάαααα. Μπλα μπλα μπλα 

 Φοβάται να το μοιραστεί με τους γονείς της, περιμένει την κατάλληλη ώρα. Θέλει, όμως, να το κάνει σύντομα, γιατί σκέφτονται με τη σύντροφό της να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

 Είμαι 31, έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχω καλή δουλειά και έχω σχέση εδώ και δύο χρόνια με ένα υπέροχο κορίτσι.
 Είμαι κι εγώ κορίτσι μου λέει ξανά και μας πιάσανε τα γέλια ...

Η μαμά μου δεν ξέρει κάτι μου λέει αν και το υποψιάζεται, ενώ ο μπαμπάς ούτε που το φαντάζεται.

 Παρόλο που είναι ανοικτόμυαλοι,  φοβάμαι να το μοιραστώ μαζί τους. Δεν ξέρω πότε είναι η σωστή στιγμή και ποιος είναι ο σωστός τρόπος.

 Και θέλω να τους το πω, επειδή από την μία είμαι ευτυχισμένη και επειδή θα ήθελα να το κάνω πιο επίσημο.
 Άσε που και τα παιδιά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει απίστευτα. Θέλουμε οικογένεια και σύντομα μάλιστα. Τι να κάνω; έχεις καμιά τρελή ιδέα;..........
Εντάξει ιδέα τρελή δεν είχα, αυτό που είπα ήταν
Το οτι  κρατάτε μυστικό, δεν ωφελεί κανέναν σας. Εξάλλου, είστε σε ηλικία που ξέρετε τι θέλετε και μπορείτε να κουμαντάρετε τη ζωή σας, θα ήταν καλό, στο άμεσο μέλλον, να μοιραστείτε με τους δικούς σας τα νέα σας και την αγάπη σας. Οι γονείς θα καταλάβουν.
 Όλοι οι γονείς έχουν απίστευτα αποθέματα κατανόησης και αγάπης για τα παιδιά τους.

Απλά, από σεβασμό θα το μοιραστείτε μαζί τους και στη συνέχεια θα ακολουθήσετε τα πλάνα σας και να αναλάβετε τις ευθύνες σας όπως κάθε ενήλικας μπορεί και οφείλει να κάνει.

Υ.Γ Ιστορίες στο παγκάκι!! Πως να είναι τώρα άραγε;  


Share:

Το χωριό μας όλοι το ψάχνουμε

Πολλοί φίλοι και γνωστοί τελευταία και ειδικά όλο αυτό τον καιρό που περάσαμε με κλεισούρα και με φόβο να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλο και τα σχετικά που ζήσαμε και ελπίζω να τελειώσει εδώ.
έχουν την επιθυμία να πάνε στα χωριά τους !


Το μέρος που μεγάλωσες πάντοτε θα είναι το πιο αγαπημένο σου επειδή μέσα σε αυτό ζουν οι άνθρωποι που αγαπάς πιο πολύ. Εκείνο το μέρος το οποίο πάντοτε θα σου θυμίζει περασμένες -άσχημες ή όμορφες- στιγμές. Στιγμές που μέσα σε αυτό το περιβάλλον έζησες από μικρό παιδί, μεγάλωσες και έγινες ο άνθρωπος ο οποίος είσαι σήμερα.

Μπορεί να έφυγες κάποια στιγμή για σπουδές, για δουλειά, είτε για άλλους πιο προσωπικούς λόγους, όμως πάντα θα γυρνάς πίσω σε αυτό.
 Θα γυρνάς γιατί σε αυτό ανήκεις πραγματικά. Μπορεί κάποιες φορές να μην υποστηρίζεις αυτή την άποψη, όμως πάντα θα σας δένει κάτι πολύ σημαντικό.

Ίσως είναι μια λογική έλξη, ίσως είναι μοιραίο ή ίσως κάτι πιο συγκεκριμένο. Πάντοτε θα μετράς αντίστροφα τον χρόνο ώστε να πας πίσω σε αυτό. Πάντα θα το αποχωρίζεσαι με δάκρυα και ποτέ δε θα το λησμονείς. Θα το αναζητάς και θα σε αναζητάει. Όπως η Πηνελόπη περίμενε με τόση ανυπομονησία για χρόνια τον Οδυσσέα, έτσι και το πατρικό σου στο χωριό μένει εκεί να σε περιμένει.

Οι πιο αγαπημένοι σου φίλοι και συμμαθητές κάθε που γυρνάς είναι εκεί και σε περιμένουν πώς και πώς. Φίλοι παιδικοί και καρδιακοί που μαζί έχετε ζήσει τις πιο όμορφες στιγμές που έμειναν για πάντα χαραγμένες μέσα σας. 
Στιγμές αστείες, δύσκολες, με γέλια και κλάματα που δε θα τις αντάλλαζες με τίποτα στον κόσμο.
 Ίσα-ίσα που πολλές φορές τις αναπολείς και βουρκώνεις. 
Οι γονείς κι οι συγγενείς απ’ την άλλη, πάντα θα σε περιμένουν να γυρίσεις στο χωριό για να σε περιποιηθούν και να σε χορτάσουν όσο προλάβουν. Η αγάπη που δέχεσαι είναι απεριόριστη όπως κι αυτή που δίνεις.

Το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σου κρύβεται σε αυτό το μέρος κι όχι εκεί που ζεις τώρα πια. Ό,τι αγαπάς βρίσκεται εκεί! Οι άνθρωποι, η θάλασσα, τα βουνά, τα γύρω χωριά, η γειτονιά, η πανέμορφη φύση με το καθαρό περιβάλλον και τον πιο φρέσκο αέρα. Το ηλιοβασίλεμα πάντα ήταν το αγαπημένο σου χρώμα και το πιο όμορφο το απολάμβανες στην παραλία παρέα με τα φιλαράκια.

Οι πλατείες και τα παραδοσιακά στενάκια που κάποτε έτρεχες, γελούσες κι έπαιζες μπάλα με τους φίλους, τώρα έχουν ερημώσει κι εσύ κάθε που γυρνάς, προσπαθείς να τους δώσεις λίγη ζωή. Γιατί πλέον η νεολαία δε βγαίνει έξω να παίξει, να γελάσει και να φωνάξει, αλλά αντίθετα μένει μέσα στο σπίτι παρέα με τα ηλεκτρονικά παιγνίδια για συντροφιά. Δυστυχώς κάποιες συνήθειες άλλαξαν όμως εσύ χαίρεσαι που έζησες τις πιο φυσιολογικές και τις πιο όμορφες εποχές.

Εκείνο το μέρος είναι μοναδικό για εσένα και πάντα θα είναι. Θα ανήκει στο πιο γραφικό μέρος της καρδιάς σου κι όποιες χώρες και πόλεις αν γυρίσεις, όσο πολιτισμό γνωστό κι άγνωστο αν γνωρίσεις, όσες φωτογραφίες κι αν τραβήξεις, όσο κόσμο κι αν συναντήσεις, πάντα το χωριό σου θα αναπολείς και πάντα αυτό θα αγαπάς περισσότερο. Όλη σου η ζωή κι οι θύμισες είναι αυτό. Όλες σου οι περιπέτειες είναι αυτό. Όλοι σου οι άνθρωποι είναι εκεί.

Υπάρχουν κι αυτές οι περίεργες ώρες και στιγμές στη ζωή σου που θέλεις να τα μαζέψεις όλα και να γυρίσεις πίσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς. 
Πάντα θα προσπαθείς να βρεις λίγο κενό χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο, έστω και μια ημέρα για να το επισκεφθείς. Πάντα θα επιθυμείς να γυρνάς σε αυτό και να νιώθεις όπως παλιά, να περπατάς στους αγαπημένους σου δρόμους και να εξερευνείς τοπία ξανά και ξανά. Ακόμη και χειμώνας να είναι εσύ πάντα θα θέλεις να βουτήξεις στη θάλασσα για να νοιώσεις λίγο καλοκαίρι από εκείνα τα περασμένα που σε σημάδεψαν.

Γυρνάς, αναπνέεις όσο περισσότερο αέρα μπορείς για να το χορτάσεις και ύστερα φεύγεις ξανά. Νοερά ή κι αληθινά.

Υ.Γ Αλλά είναι και αυτοί που τα καταφέρνουν και γυρίζουν, έτσι μια φίλη σήμερα το μεσημέρι μου είπε 30 χρόνια δουλειάς δεξιά και αριστερά ήρθα να ηρεμήσω!!
Share:

Σεξουαλικός εκβιασμός "sextortion scam"

Οι χάκερς δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους. Απλά μπλοφάρουν.
Οι αποστολές των email είναι εκατομμύρια.
Πολλοί ομως την πατάνε και τους στέλνουν χρήματα»
Έχουν βάλει στόχο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από χρήστες του Διαδικτύου οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα του σεξουαλικού εκβιασμού.
 


Κάποιες φορές τα καταφέρνουν και κάποιες όχι.

Πίσω από αυτές τις διαδικτυακές επιθέσεις κρύβονται άγνωστοι δράστες οι οποίοι εκμεταλλεύονται το γεγονός πως πολλοί επισκέπτονται ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Έτσι στέλνουν ένα email στο θύμα και το ενημερώνουν πως έχει εγκατασταθεί στον προσωπικό του υπολογιστή, κακόβουλο λογισμικό, το οποίο ενεργοποιεί την κάμερα και καταγράφονται οι προσωπικές του στιγμές την ώρα που αυτό «σερφάρει» σε σελίδες πορνό.


Εαν πάρετε τέτοιο μήνυμα απλά το αγνοείτε και σε καμιά περίπτωση δεν στέλνετε χρήματα η κρυπτονομίσματα (bitcoin).

Δίνουμε Προσοχή όμως στην ατομική επίθεση η οποία πρόκειται για μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Εάν κάποιος λάβει εκβιαστικό μήνυμα το οποίο συνοδεύεται από συγκεκριμένο υλικό, πχ φωτογραφίες, βίντεο, τότε πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

Να σημειωθεί πως η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προτείνει τα εξής στους παραλήπτες των συγκεκριμένων απατηλών μηνυμάτων εκβιαστικού περιεχομένου:

Να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Να μην επικοινωνούν ποτέ και για κανένα λόγο με τους εκβιαστές.
Να αγνοούν το μήνυμα και να μην καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς που παρατίθενται.
Να μην ανοίγουν τυχόν συνημμένα αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς.
Να αλλάξουν άμεσα κάθε κωδικό ασφαλείας (password) λογαριασμών που θεωρούν ότι διακυβεύεται.
Να αξιολογήσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας του υπολογιστή τους.


Υ.Γ Εαν έχετε απορίες στείλτε μας μήνυμα και θα σας βοηθήσουμε!

Share:

Γιορτή του ΜΠΑΜΠΑ πριν λίγες μέρες, αλλά ΒΟΜΒΑ ΧΑΡΔΑΛΙΑ!

 Μπορεί ο Νίκος Χαρδαλιάς να ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πως από την 1η Ιουλίου σταματάει η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα το επιτρέπουν, φαίνεται ωστόσο πως το παραπάνω μέτρο δεν θα αφορά τους ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ.Θα συνεχιστεί και μετά την 1η Ιουλίου η βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας για τους παντρεμένους ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ, επιβεβαιώνουν οι ειδικοί

Έτσι, όλοι οι παντρεμένοι ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ θα πρέπει να επιστρέφουν στα σπίτια τους όχι στη 1.30 το βράδυ, αλλά στις 00.30 και θα μπορούν να κυκλοφορήσουν ξανά μετά τις 5 το πρωί, με τη διάρκεια του μέτρου αυτού πιθανότατα να παρατείνεται επ' αόριστον.

Μάλιστα, όπως διευκρίνιζαν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, δεν χρειάζεται καν αστυνόμευση για την τήρηση του παραπάνω ωραρίου, αφού τα νοικοκυριά το κρατάνε από μόνα τους, χωρίς καν την απειλή επιβολής κάποιου τσουχτερού προστίμου.

Όσο για το αν το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μέλος της επιτροπής σχολίασε στο «Κουλούρι»: «Τι σχέση έχει αυτό με τον κοροναϊό, το μέτρο αυτό ίσχυε έτσι κι αλλιώς από πριν την πανδημία».

Μείνετε συντονισμένοι για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη.

Share:

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΗ


Αυτό πιθανών να μην το ξέρατε, εγώ σίγουρα όχι και ας μένω δίπλα στην εκκλησία του Αγίου. Έτσι μαθαίνοντας το θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. 

Τρία θαυμαστά γεγονότα που συνοδεύουν το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (24 Ιουνίου)

Το πρώτο θαυμαστό γεγονός, είναι ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μοναδικός άγιος που πρώτα τον γνώρισε ο κόσμος ως Άγιο και έπειτα ως βρέφος.

Πρώτα τον γνώρισε ως Προφήτη και έπειτα τον είδε ως άνθρωπο!

Και αυτό γιατί πριν ακόμα βγει από την κοιλιά της μητέρας του, έδειξε την Χάρη που έλαβε από τον Θεό και προφήτευσε προσκυνώντας τον Δεσπότη των απάντων.

Σκίρτησε στην κοιλιά της Ελισάβετ όταν η Παναγία την ασπάστηκε.

Το σκίρτημα αυτό ήταν ένα προσκύνημα που γέμισε την καρδιά της Ελισάβετ με πνευματική χαρά και ανεφώνησε:

ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.

Αμέσως δηλαδή μεταδόθηκε η χάρη που έλαβε ο Ιωάννης στην Ελισάβετ, η οποία άρχισε να κηρύττει εκείνα που ο Ιωάννης ως αγέννητος δεν μπορούσε να πει: καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; Ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.


Μητέρα του Θεού, ονομάζει την Παρθένο, σαν να ήξερε ποιον κυοφορούσε μέσα στην κοιλιά της. Γίνεται Προφήτης λοιπόν η Ελισάβετ και αυτό βεβαίως είναι δόξα του υιού της, του Ιωάννη.


Είναι πράγματι ασύλληπτη η χάρη που δόθηκε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι:

Οι Μάρτυρες, πρώτα βαπτίζονται στο αίμα του Μαρτυρίου τους, οι ασκητές πρώτα πλένονται στον ιδρώτα της άσκησης, οι Απόστολοι πρώτα ευωδίασαν τον εαυτό τους με την οσμή του κηρύγματος, όλοι οι Άγιοι βάφτηκαν πρώτα με τους αγώνες τους και έπειτα έλαβαν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Ο κόσμος γενικά, γνώρισε τον κάθε άνθρωπο που αγίασε, από τα κατορθώματα των αρετών του.

Όλοι οι Προφήτες, από την πολλή τους αρετή έγιναν σκεύη δεικτικά των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και έτσι έλαβαν και το χάρισμα να προφητεύουν.

Τότε ο κόσμος κατάλαβε πως ήταν Προφήτες.


Όμως, τον Άγιο Ιωάννη, τον κατάλαβε ο κόσμος, πριν να γεννηθεί στον κόσμο. Όταν ήταν βρέφος αγέννητο!


Ένα δεύτερο θαυμαστό γεγονός, είναι το γεγονός πως για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο Άγιος Ιωάννης είναι Πρόδρομος του Μονογενούς Υιου του Θεού, ο Θεός θέλησε η γέννησή του Προδρόμου, να έχει παρόμοια προτερήματα με εκείνα του Ιησού:


– Στην γέννηση του Ιησού Χριστού ο Γαβριήλ ευαγγελίζει στην Παρθένο το Χαίρε. Στην γέννηση του Ιωάννη ο Άγγελος, λέει στον πατέρα του τον Ζαχαρία «Και έσται χαρά σοι και αγαλλίασις».


– Ο Άγγελος λέει στην Παρθένο: Εκείνος που θα γεννήσεις, είναι ο Υιός του Υψίστου.

Ο Άγγελος προλέγει στον Ζαχαρία, ότι ο υιός σου θα είναι Μεγας ενώπιον του Κυρίου.


– Στην γέννηση του Χριστού έχουμε παρθενία και τόκο. Στην γέννηση του Ιωάννη έχουμε στείρωση και γηρατειά.


– Εκεί Άγγελοι δοξαζουν, εδώ άνθρωποι θαυμάζουν.


– Εκεί ανοίγουν οι ουρανοί και κατεβάζουν τον αστέρα, εδώ λυνεται η γλώσσα του πατέρα και εκφωνει τις προφητείες.


– Γεννήθηκε ο Ιησούς και έπαψε του διαβόλου η εξουσία. Γεννήθηκε ο Ιωάννης και άρχισε το κήρυγμα της Σωτηρίας.


Μια τρίτη μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια: Ο Ζαχαρίας δεν προσευχόταν να του χαρίσει ο Θεός έναν υιό.

Αν ζητούσε κάτι τέτοιο, τότε σίγουρα δεν θα απιστούσε τόσο, όταν ο Άγγελος του είπεότι θα γεννήσει υιό η Ελισάβετ.

Αυτός, όταν προσέφερε στον Θεό θυμίαμα παρακαλούσε για την Σωτηρία του λαού και κατά την ώρα που έκανε δέηση για την Σωτηρία του κόσμου, τον επισκέφτηκε ο Άγγελος και του είπε, ότι ακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει τον υιόν σου.

Σαν να του έλεγε ότι η Σωτηρία του κόσμου, θα αρχίσει από την γέννηση του υιού σου.

Σαν να του έλεγε ότι ήταν η γέννηση του Ιωάννη η Σωτηρία όλου του κόσμου.


Λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης πως καθένας από τους υπόλοιπους αγίους εγκωμιάσθηκε από κάποιον άλλον, ο υψηλός στην αρετή από κάποιον επίσης υψηλό, και ο μετριώτερος από κάποιον μέτριο.

Γι’ αυτόν, όμως, που τώρα ευφημείται κατ’ εξοχήν, το εγκώμιο προέρχεται από τον ίδιο τον Χριστό τον Θεό, που είναι η αλήθεια.

Γιατί αναφέρει: «Κανείς μεταξύ των ανθρώπων δεν έχει αναφανεί ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή»

Share:

Σκέψεις για το μέλλον του Καταρράκτη.

Ο Καταρράκτης τις τελευταίες ημέρες έχει συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας για όλους τους λάθος λόγους.
Ένα υπέροχο, γραφικότατο, παραθαλάσσιο χωριό με μια καταπληκτική και ανεμπόδιστη θέα στα Τουρκικά παράλια που στο παρελθόν είχε γνωρίσει μεγάλες δόξες, θα μπορούσε να ακμάζει και να παίζει εδώ και δεκαετίες πρωταγωνιστικό ρόλο στα τουριστικά δρώμενα του νησιού. Αντ'αυτου στερείται της προσοχής που του αξίζει με αποτέλεσμα πολλές από τις επιχειρήσεις του χωριού να κλείσουν μετά από χρόνια λειτουργίας και σταδιακά ο πληθυσμός του να έχει μειωθεί.
Η αποχή κάποιου κατοίκου του χωριού από το Δημοτικό συμβούλιο τα τελευταία 20 χρόνια ήταν καταλυτική ώστε τα προβλήματα των προέδρων του χωριού να μην εισακούονται και να μην προωθούνται οι λύσεις τους που τόσο επείγουν.
Τα μεγάλα έργα που ακούω από παιδί ακόμα δεν έχουν μπει ούτε καν σε φάση συζήτησης, αλλά και άλλα όπως π.χ. μια μικρή πεζογέφυρα που ήταν έργο έτοιμο για δημοπράτηση μόλις άλλαξε η Δημοτική αρχή μπήκε στο συρτάρι και ξεχάστηκε.
Τι χρειάζεται όμως το χωριό;
Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αντιστραφεί η πορεία αυτή;
Προσωπικά χωρίζω τις λύσεις σε 2 κατηγορίες:
1ον στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης του χωριού που θα βοηθήσει και στην άνθιση των οικονομικών των κατοίκων του και στην αποτροπή των νέων από το να το εγκαταλείπουν μη έχοντας εργασία.
2ον στην αναβαθμιση του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων με έργα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα τους.
Έτσι αντί να παίζουν ως πρώτη είδηση στα τοπικά ΜΜΕ εν έτει 2021 και Ιούνιο μήνα ο αυτονόητος αλλά απών καθαρισμός των παραλιών, η ήδη κατασκευασμένη αλλά μη τοποθετημένη ράμπα ΑΜΕΑ και τα προβλήματα του βιολογικού καθαρισμού μας σκεφτείτε σε ένα παράλληλο σύμπαν τα τοπικά μέσα να αναπαρήγαγαν ειδήσεις όπως την κατασκευή της νέας πλατείας του χωριού ( ναι ο Καταρράκτης πρέπει να είναι το μοναδικό χωριό του νησιού χωρίς καθόλου πλατεία), την δημιουργία μιας σύγχρονης παιδικής χαράς για τα παιδιά(στο χωριό δεν υπάρχει εδώ και χρόνια ούτε μία κούνια) ή τον νέο δρόμο που θα δίνει την δυνατότητα στα τουριστικά λεωφορεία να κατεβαίνουν μέχρι μέσα στο χωριό αποφεύγοντας την ταλαιπωρία των επιβατών, τις δύσκολες στενές στροφές και τις δικαιολογίες;
Τέλος θεωρώ ως πρώτο μέλημα για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας την δημιουργία ενός σύγχρονου μουσειακού συγκροτήματος, όπως το μουσείο μαστίχας, όπου θα στεγαστεί το μεγαλύτερο λαογραφικό μουσείο στην Ελλάδα, το "Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς", βγάζοντας το από το υπόγειο του σχολείου που το στεγάζει τώρα, έργο το οποίο θα αποτελεί το στολιδι της Ιωνίας και θα καταστήσει πόλο έλξης την περιοχή μας για όλους τους επισκέπτες του νησιού.
Ίσως είναι πολλά όλα αυτά αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Το χωριό έχει παραμεληθεί εδώ και χρόνια και καλο είναι να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση του όσο είναι καιρός.

Γιώργος Θωμάς
Share:

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ενημερωθήτε για νέες αναρτήσεις.

Labels

Blog Archive

Recent Posts