01/01/2012 - 02/01/2012 ~ katarraktisvillage

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Κ Κ Μάρκου στον Καταρράκτη!!


Μια ευχάριστη είδηση ήταν η επίσκεψη του Νέου σεβασμιότατου μητροπολίτου Χίου, ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκου  το Σαββάτο 28/1/2012 στον  Καταρράκτη.


Η εντύπωση που άφησε πολύ καλή απλού σεβαστού ανθρώπου που σε κερδίζει , και δεν σου επιβάλει των σεβασμό λόγου αξιώματος. Ο λόγος του απλός λυτός και κατανοητός.Μέσα σε όλο το γεγονός να αναφέρω ότι έγινε και μια τελετή αναβάθμισης του ψάλτη της ενορίας μας Κ Κώστα << Των έχρησε Αναγνώστη!>> αυτό που θα σας πω είναι η συγκίνηση  των δικών του ανθρώπων, και όχι μόνο που έβλεπες τα δάκρυα τους την ώρα που ο Σεβασμιότατος
Share:
Ένα Blog διοργάνωσε διαγωνισμό, με βραβείο 100,000 USD, 

για να παρουσιάσει το δράμα της οικονομικής κρίσης. 

Αυτό το βίντεο κέρδισε τον διαγωνισμό

Απο των Aegean Kayak
Share:
Όταν ο ήλιος παίζει μαζί μας!!Share:

Έκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη 3η."Εκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη, τοϋ Δήμου Μαστιχοχωρίων, Εκκλησίας τοϋ Άγίον 'Ιωάννου <<Προ­δρόμου.>> Αργέντη.

Ακόμη και η Τούρκοι έδωσαν άδεια να φτιαχτεί εμείς κολλήσαμε στην Αρχαιοκαταστραφήτε!!

Συνωδά τω προλαβόντως εκδοθέντι εις τους ύποτελεΐς ραγιάδες
Της νήσου Χίου ένδίοξω Διατάγματι, δι’ού παρέχεται ή άδεια τού υψηλού Κράτους;. όπως κατόπιν αυτοψίας, διενεργουμένης ύπό τού Ιεροδικιίου, έπισχευάζωνται κατά τό άρχικόν σχέδιον, άνευ επε­κτάσεως καΐ έξυψώσεως αί έξ αρχαιοτάτων χρόνων εις τούς μνησθέντας ραγιάδες έγκαταλειφθεΐσαι σεσαθρωμέναι, ως εκ της πολυχρονιότητος, και έτοιμόρροποι καταστάσαι έκκλησίαι, απεστάλη επ' έντολή, συνεπεία αιτήσεως,

 ύπό του Ίεροδικείου, ό Mολλάς ημών Χατζή Μεχμέτ έφένδης, υιός Χατζή Χουσεΐν Τσελεμπή, άρχιγραμματεύς, όστις τη συνοδεία τοϋ Κωνακτζή Ίβραχήμ μπεσέ, υιου Χασάν, νομίμου πληρεξουσίου τοΰ Χατζή Άλή καπτάν ζαδέ Μουσταφά άγα, τελώνου Χίου καΐ ζαμπίτη των ραγιάδων των Μαστιχοχωρίων, τού καυχήματος των ενδόξων καΐ προκρίτων καΐτών ύποφαινομένων έμπειροτεχνών μεταβάς είς την έν τω χωρίω Καταρράκτη καΐ έν τη θέσει «'Αργέντη» του Δήμου Μαστιχοχωρίων κειμένην άρχαίαν έκκλησίαν, γνωστήν παρά τοις χριστιανοίς ύπό τό όνομα "Αγιος Ίωάνης Πρόδρομος, ής τά όρια τυγχάνουσιν επίσης γνωστά παρά τω λαω καΐ τοις γείτοσι, 
Share:

Ο Πρώτος διαγωνισμός του 2012 ξεκίνησε !!
Το δώρο ένα βιβλίο και μια κρέμα χεριών.


Το βιβλίο είναι : ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΙΣΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ (1800-1850)
Του Δημήτρη Κοκκινακη.
Share:

Έκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη 2η.

Έκθεσις  αύτοψίας τής έν Καταρράκτη τοϋ Δήμου Μαστιχοχωρίων Εκκλησίας τοϋ Άγιου Δμητρίου.

Ότι έχουμε παλαιές εκκλησίες αυτό το ξέρουμε, το πότε χτιστήκανε όμως κανένας δεν το έχει πει με βεβαιότητα.
Αυτό που ανακάλυψα και θα μοιραστώ μαζί σας είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1920 και έχει μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα που αφορούν την Χίο, είναι ότι αναφέρεται σε τρεις εκκλησίες του Καταρράκτη. Τον Άγιο Γεώργιο  στο Σκανδάλη όπως λέει. Του Αγίου Ιωάννου προδρόμου ,, αλλά εδώ αναφέρεται όχι στην Κεντρική εκκλησία αλλά στον Άγιο Ιωάννη των Αργέντη βάση τα στοιχεία που δίνει, και τέλος των Άγιο Δημήτριο. 

H Εκκλησιά σήμερα!! 

Αυτοψία Νο2

Συνωδά τω προλαβόντως εκδοθέντι ένδόξω φιρμανίω, απεστάλη ύπό του ‘Ιεροδικείου έπ’ έντολή ό ‘υπογραμματεύςΦετουλάχ εφένδης, Μολλας ημών οπως, κατόπιν αυτοψίας, σύνταξη επί τόπου τήν κάτωθι μνημονευομένην πράξιν, όστις,τή συνοδεία τοΰ Άβδούλ Χαλήμ άγα, υίου Ισμαήλ,
Share:

ΑΠΘ. Τμήμα Χημείας // Η Μαστίχα της Χίου.
21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 Πολύτιμα εθνικά προϊόντα  Η Μαστίχα της Χίου,
Ένα κατεξοχήν πράσινο προϊόν!!
22 Ιανουαρίου 2012

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας 
Μαρούλης Απόστολος.  Χαριτίδου Ειρήνη.  Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνο
                                 Προέλευση   
Η μαστίχα της Χίου είναι αρωματική φυσική ρητίνη, που εκκρίνεται από τον κορμό και τα κλαδιά του θάμνου Pistacia Lentiscus var. Chia της οικογένειας Anacardiaccacπου φύεται και ευδοκιμεί κατά αποκλειστικότητα στη Χίο.
Το μαστιχόδενδρο είναι αειθαλής θάμνος που αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς. Θάμνος, πιστάκη, σχίνος ή μαστιχοφόμος, μαστιχιά ή μαστιχόδενδρο είναι μερικές από τις ονομασίες που έχουν δοθεί στον χιώτικο σχίνο. Η ετυμολογία της λέξης σχίνος προέρχεται από το ρήμα σχίζω και χαρακτηρίζει τη διαδικασία της καλλιέργειας του δένδρου κατά την οποία σχίζεται προσεκτικά ο φλοιός του βλαστού, για να ρεύσει η πολύτιμη ρητίνη. Η λέξη πιστάκη προέρχεται από τη λέξη πίσσα και τη λέξη ακέομαι (θεραπεύω, επανορθώνω).


                  Χρήσεις  της μαστίχας της Χίου
Η μοναδικότητα της μαστίχας της Χίου και οι ιδιότητες που παρουσιάζει την καθιστούν ένα πολύτιμο εθνικό προϊόν, αλλά και ένα πράσινο προϊόν καθόσον οι χρήσεις και οι ιδιότητές της συνάδουν με τις 12 Αρχές της Πράσινης Χημείας.

Share:

Έκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη 1η.

Έκθεσις  αύτοψίας τής έν Καταρράκτη τοϋ Δήμου Μαστιχοχωρίων Εκκλησίας τοϋ Άγιου Γεωργίου.

Ότι έχουμε παλαιές εκκλησίες αυτό το ξέρουμε, το πότε χτιστήκανε όμως κανένας δεν το έχει πει με βεβαιότητα.

Αυτό που ανακάλυψα και θα μοιραστώ μαζί σας είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1920 και έχει μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα που αφορούν την Χίο, είναι ότι αναφέρεται σε τρεις εκκλησίες του Καταρράκτη. Τον Άγιο Γεώργιο  στο Σκανδάλη όπως λέει. Του Αγίου Ιωάννου προδρόμου ,, αλλά εδώ αναφέρεται όχι στην Κεντρική εκκλησία αλλά στον Άγιο Ιωάννη των Αργέντη βάση τα στοιχεία που δίνει, και τέλος των Άγιο Δημήτριο. Βέβαια δεν λέει ότι τότε χτισθήκανε αλλά τότε πήρανε άδεια από τους τούρκους για να της ξανά- επισκευάσουν, είναι απίστευτα!!!Μέσα σε αυτό βέβαια έχει τους τίτλους (ονομασίες)  που σε φέρνει σε δύσκολη θέση όπως ραγιάδες άπιστους κτλ και αναβιώνεις κάποια πράγματα τέλος πάντων .
Προσπαθώ να γράψω την μετάφραση όπως είναι οπότε μην μαίνεται στα ορθογραφικά καλλιγραφικά και αρχαία. Έχει και μερικές σημαντικές εκκλησίες από τα γύρω χωριά ( Καλιμασια,Νένητα , Πατρικά, Μ Διδυμα) αλλά σιγά σιγά θα τα ανεβάσουμε όλα.


Αυτοψία Νο1
--Έκθεσις  αύτοψίας τής έν Καταρράκτη τοϋ Δήμου Μαστι­χοχωρίων Εκκλησίας τοϋ Άγιου Γεωργίου.
Share:

Θεοφάνια στον Καταρράκτη,,εκπληκτικές εικόνες!


Τα Θεοφάνια τα ξέρουμε όλοι και όλοι έχουμε πάει σε αυτή την χριστιανική γιορτή.

Θα σας πω λίγα λόγια για το ιστορικό και θα δείτε και φωτογραφίες από παλαιότερες γιορτές των Θεοφανείων στον Καταρράκτη.  Η φωτογραφίες είναι από των Δημήτρη θωμά και των ευχαριστώ πολύ, δίνουν μια άλλη εικόνα πραγματικά εκπληκτική που όλος ο κόσμος άλλες φορές με των στρατό, άλλες με τους προσκόπους και άλλες με νταούλια και χορούς γινόταν η ρήξη του σταυρού στην θάλασσα.
Παλιότερα όπως μας λέει και ο Κώστας ναυπλιώτης στο βιβλίο του << Καταρρακτης χιου>> με το που έριχνε ο παπάς το σταυρό στην Θάλασσα αφήνανε και τρία περιστέρια και στην συνέχεια έπεφταν ντουφεκιές που υποδήλωναν τη βουή που προερχόταν από των ουρανό κατά την ώρα της βάπτισης του θεανθρώπου.


( Όσοι έχετε φωτογραφίες μπορείτε να μου της στείλετε να της προσθέσουμε και αυτές, καινούριες και παλιές )

Απολαυστε το!!

Τα Θεοφάνια (ή Θεοφάνεια) είναι μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή της ανάμνησης της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου (εορτών των Χριστουγέννων). Το όνομα προκύπτει από την φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας που συνέβη σύμφωνα με τρεις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. Η εορτή των Θεοφανίων λέγεται επίσης και Επιφάνια και Φώτα (ή Εορτή των Φώτων).Σε αυτή την εορτή γιορτάζουν τα ονόματα Φωτεινή και Ουρανία.


Κατά τις ευαγγελικές περικοπές στις αρχές του 30ου έτους της ηλικίας του Ιησού, ο Ιωάννης (ο Πρόδρομος), γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, ο επιλεγόμενος στη συνέχεια Βαπτιστής, που ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος του Χριστού, και διέμενε στην έρημο, ασκητεύοντας και κηρύττοντας το
Share:

Καζαμίας 2012... απευθείας από το Μαντείο των Δελφών

Ποιο είναι το Παπαδήμειο θεώρημα; Να αγοράσουμε μετοχές για το 2012;
 
Θα παραμείνουμε στο ευρώ; Πότε θα επιστρέψει στην εξουσία ο Κώστας Καραμανλής ο νεώτερος; Θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη; Ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός τους ΠΑΣΟΚ; Πότε θα δώσει η Άννα τα βιβλία στα σχολεία;

Αυτά και άλλα πολλά θα διαβάσετε σήμερα στον Καζαμία...

 


Ιανουάριος: Στην σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρώπης, η κυρία Μέρκελ απευθύνει δημόσια συγχαρητήρια στον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Παπαδήμο. Είναι ο πρώτος Έλληνας επίσημος στην ιστορία αυτής της χώρας που κατάφερε να διατυπώσει σε ένα θεώρημα όλη την ουσία τα προβλήματος: «Αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα». Το θεώρημα ονομάστηκε Παπαδήμειο και πολλά πανεπιστήμια εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον να οργανώσουν συνέδρια και ομιλίες σχετικά με το θέμα.

Φεβρουάριος: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε... έκτακτη συνάντηση στην Ρώμη πήραν μια ιστορική απόφαση. Να δείξουν για πρώτη φορά την πόρτα της εξόδου σε μία χώρα - μέλος, στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επιστρέφει σε μία μέρα στη δραχμή. Το ευρώ είναι πλέον σκληρό νόμισμα και οι ταινίες του Βασίλη Καΐλα και του Νίκου Ξανθόπουλου σημειώνουν τρομερή ζήτηση. Στο top ten ο μετανάστης του Στέλιου Καζαντζίδη.

Μάρτιος: Ένα ακόμη σοκ περίμενε τους Έλληνες πολίτες: Ο Γιώργος Παπανδρέου εγκαταλείπει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Έχει πάρει μαζί του και την ιστορική σφραγίδα του Κινήματος. Η πρόταση Βενιζέλου να βγάλουν αντίγραφο, πέφτει στο κενό. Το ιστορικό

Share:

O ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ!!!

Και για να έρθουμε λίγο στα δικά μας να μάθουμε ποιος πραγματικά ήταν ο Άγιος Βασίλης και όχι ο Εμπορικός μαγευτικός Σαντα!!!
Γιορτάζουμε  την 1 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου.


Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας διδάσκαλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γεννήθηκε το 329 μ.Χ., στη Νεοκαισάρεια του Πόντου στο χωριό Άννησα και μεγάλωσε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας.


Είχε 8 αδέρφια, 3 αγόρια και 5 κορίτσια. Οι γονείς του ονομάζονταν Βασίλειος, και Εμμέλεια, ευσεβείς χριστιανοί και πλούσιοι. Αυτοί μάλιστα έθεσαν και τις πρώτες πνευματικές βάσεις του
Share:

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts