katarraktisvillage

Η Βουλή θα φωτιστεί συμβολικά στις 19 Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Μεγάλη επιτυχία του e-Pontos.gr και του Θεόφιλου Κωστίδη!

Μπορεί να βάλαμε και εμείς λίγο το λιθαράκι μας όσοι υπογράψαμε τέλος πάντων, και πιστέψαμε σε αυτόν τον αγώνα, αλλά η επιτυχία για τον Θεόφιλο είναι γεγονός!!


Λίγες μέρες πριν την 19 Μαΐου, και την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες το e-Pontos.gr για τον συμβολικό φωτισμό, λάβαμε την οριστική απάντηση από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα φωτιστεί συμβολικά το βράδυ της 19ης Μαΐου 2019, στέλνοντας το μήνυμα: Όχι πια Γενοκτονίες!

Ας δούμε τι λέει ο ίδιος :

Ο συμβολισμός είναι πολύ μεγάλος! Στον αγώνα μας χρειαζόμαστε συμμάχους και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλήθεια και το δίκαιο.

Θέλουμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να είναι αλληλέγγυο με τον αγώνα μας, έτσι ώστε να διαδραματίσει τον ιστορικό και ηθικό ρόλο του απέναντι στην Ιστορία.

Η δε δημοσιότητα και απήχηση ενός τέτοιου εγχειρήματος θα είναι εξίσου μεγάλη.


Δημόσια ευχαριστώ τους Ποντιακούς φορείς από όλο τον κόσμο που στήριξαν με επιστολές τους την προσπάθεια μας:

- Την Χριστίνα Σαχινίδου και τον Κώστα Σαμουρκασίδη, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων,

- Τον Δημήτρη Μολοχίδη και την Αναστασία Σπυρίδη, από την Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ - Καναδά,

- Τους Παναγιώτη Παπουλίδη, Νίκο Χρυσοστομίδη, και Παναγιώτη Στεφανίδη, από την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας,

- Τον Άλκη Αναστασιάδη και την Βικτωρία Κραβτσένκο από την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας.

Και τον Ιστορικό Βλάση Αγτζίδη, στον οποίο εύχομαι καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές. Η βοήθεια του ήταν καθοριστική!

Και φυσικά όλους τους φίλους και τις φίλες, καθημερινούς αναγνώστες του e-Pontos από όλο τον κόσμο που ψήφισαν και στήριξαν την προσπάθεια!
Share:

Εκτακτο! Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο - Προεκλογική ομιλία - διάγγελμα πρους του λαό!

Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο η υποψηφιότητα του συνδυασμού ΞΕΙΒΡΑΚΟΥΤΟΙ ΝΤΙΠ για ΝΤΙΠ

ΥΠΟΥΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΜΗΤΣΙΟΥΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΟ
Μπαμπατζιανδεις΄κι αχμάκια...

μουσαιάδεις κι αβλάμδεις...

Σαβουρια κι καβαλαριές....
τα δέουντα.

καλουσώρσατει.

Ειγώ ή Μήτσιους ή σιαπέρας,του θκό σας του πειδί, ειπικειφαλής τ συνδιασμού
ΞΕΙΒΡΑΚΟΥΤΟΙ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ
κατειβιένου στς εικλουγιές κι ζητάου να μει ψου φήστει.

ΚΙ ΘΑ ΜΕΙ ΨΟΥΦΗΣΤΕΙ ...ΟΛΟΙ...γιατί δεν ξιέρου κι ειγω τι θα γιένει.

Ως υπουψήφιους λοιπόν θια σας πω δυο πραματούλια ειδώιας κι άμα θέλτει
μειτά κάνουμει κι κανα μασλάτι.

Η συνδιασμός μας λοιπόν χαλιεύει να βγει στ Δημαρχεία παν για να φκιάσουμει κάνα δυό έργα παραπάν απ τσ άλλοι,ΚΕΙ ΘΑ ΒΓΕΙ, ΠΕ ΤΕΙΣ ΤΟΥΝ ΚΟΛΟΥ ΤΣ ΝΑ ΒΑΡΑΝ ΑΠΟΥ ΚΑΤΑΙ.

ΘΑ ΦΚΙΑΣΟΥΜΕΙ Τ ΠΟΛΗ ΚΕΙΝΟΥΡΓΙΑ

ΘΑ ΓΙΕΝΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΓΝΩΡΣΤΗ

κι άμα δε τ φκιάσουμει στου τέλους απ τ τετραειτία,να ρχουσάστει όλοι μαζι να μει φτάτει ρουχάλεις.

Πρώτα απ όλα, όταν θα βγούμει μεις, θα σμάσουμει όλα τα βρουμόνειρα απ τσ μπάρεις, που πειρπατάει η κόσμους κι γιένειτει μπλιούρα, θα ξαναφκιάσουμει τουν ΚΟΡΑΚΑΡ, θα τα ρίχνουμει μέσα φιλτραρισμένα ,οχι ουδιέτσι, θα τα ρίξουμει μέσα κι θα τα πάμει στν άκρια πτου ΠΑΡΘΕΝ, οπ θα χτίσουμει μια πισίνα να παένουμει ξεικαλουκειριό τα τηλιμείισμειρα όλα π θα νει ήλιους ντάλα,κι θα φσάει λίβας.

Αφου του ξιέρτει κι σεις οτι η γκαίλας δεν αντέχειτει.

έτσι κι σεις θα φχαριστιόσαστει,κι μεις, οχι μόνου θα γλυτώσουμει απ του κόπου
να σας πιενουμι στην θάλασσα, αλλα θά χουμει κι διπλό κέρδους.

απ τ μία θα σταματήσουμει να γκιζιρνάμει στς θάλλασεις,
κι απ τν άλλη θα φκιάσουμει τουρισική τ πολη...

να ρχουντει δω,τουρκοι, γαλοι, πουρτουγαλοι,  γκουρτζιουβαλίτεις,
πτα τσιαταλάρια τ τσιούξιανη κι άλλοι....
Θα σκώσουμει τέσειρα ντβάρια, τωρα...στα γκαβάνια θα νει;στα πλαια;στουγκουνταμάνι; ς γκαμπίλαγα;δεν ξερου , γιατί δε βρήκαμει ακόμα του μέρους, άλλα ότι θα τα σκώσουμει θα τα σκώσουμει δεν υπαρχει πειρίπτουση

λοιπόν θα σκώσουμει τα ντβάρια κι θα μαντρουθούμει όόόλοι μαζί μεσα, για να μη μας λιεν οτι ει΄μαστει σκορπιοι κι μας κουρουιδεύουν.

Μαζί μει τα ρουλόια απ τα νειρά, τα δίπλα, θα βάλουμει βάνεις,κι θα τς συνδέσουμει μει του ψυχη μει του απαλαρου μει του στουπακι μει του τετερι μει του κακικτσι μει του στεφου.

Ετσι κι σεις θα γιένουσάστει τιατιά όπουτει γουστάρτει, κι μεις θα πέρνουμει παράδεις, νάχουμει κάνα φράγκου να βγένουμει όξου.
Θα φιά σουμει χαλιέδεις να μη κατράει καθένας οπ βρει.
Μυρζουκουπάει τσιουσίλα ου τόπους γύρου απ τ πλατεία κι μη ξαναπιάσου κάναν να κατράειστ πλατεία όξου ,οπ βρει,θα τουν χέσου τουν πατέρα.

Πας να βγεις όξου βόλτα κι σει πιάνει η μποχα ούλου κλανιές κι τσιάρρρρρρρρ είνει όλοι

Θα φιάσουμει ειδικό πρόγραμμα γι αυτά τα τσιουλάνια,που τρουινάν όλα τα μεισμέρια μει τα μηχανάκια κι δεν αφήνουν του κόσμου να κοιμθεί.

οποιουν τέτοιουν ξιέρτει να πλαλάει έτσι αρπάχτει τ φούρκα κι τσια τσιαλνάτει τουν
τα παίδια, έτσι κι του ξανακανει, τ τσοκνίδα κι στα κουλιά,  κι τ τρίτη μέρα ποαταρές στα μάγλα
Μη δω κάνα χαμένου σκλι σ πλατεία...κάηκει θα τουν σπάσου τα τσιαούλια.

χασουμέρδεις κι τειμπειλαράδεις δε θέλου γω στ θκιά μ τ πόλη κι σ αυτό του θέμα δε σκώνου κουβέντα.σ γκουρτσιά του σύνουρου.
Δε θα σαβουρντατει δώ΄θει κείθει, χαρτιά, χαρτούλια, ντινικέδια, τσιγάρα, κι δεν θα
βγάζτει τα σκουπίδια όξου όπουτει θέλτει σεις.

σκουπιδιάρα θα πειρνάει κάθει μέρα
απ όλ τ πόλη ,θα φέρει τρόιρα όλα τα σουκάκια, θα πατάει τ κόρνα κι θα τ αδειαζτει κατειυθειαν. οποιουν δείτει σαββατουκύριακου να βγάνει σκουπίδια όξου πλακώστει τουν στς παταρές κι φουναχτει κι μένα να ρίξου καμμια σβειρκαιά κι καμμιά κλουτσιά

Οσοι δεν έχουν παράδεις να ρχουντει κάθει μέρα στου Δημαρχείου να τς κειρνάου γω κάναν καφέ κι να τς δίνου κι κανα ειυρώ, να πάρουν κάνα κιλό ψουμί λίγου τυρί καμμια ειλιά,να χουν να τρων οι ανθρώποι.

Κανουνιστει μόνου μην ερχουσάστει όλοι μαζί,γιατί θα πάρτει τα τρία του μακρύτειρου.

Κάνα δυό άπού σας αλλοιώτκοι κάθει μέρα θα τς σκώνου απ τα τσιπρα να παένουν
να μη ταΐζουν τα ζουνταναμ,  πέντει πεινιντάρια τσίπρου όποιους παένει.
Θα σμαζώξουμει τα σκλιά που φέρνουν φούρλα σ πλατεία,κι πότει σκούζουν,
πότει τσιουρίζουν θα τα δώσουμει τς κυνηγοί κι θα τς δώσουμει κι παράδεις να τα ταίζουν.
Θα φιασουμει ένα μαγαζί στ πλατεία,να φειάνει πατσιά του προυί, για όσοι
ξυπνάν χαραί,να παένουν στα χουράφια,κι για όσοι γυρνάν απ τς πτάνεις,
να τρων,να ντειρλικώνουν,κι να παν μει όρειξη στ δλειά.

του μεισμέρι θα φιανουμει φαί σκουρδάρι, φασλαδα, σαρμάδεις, σιρντένια,
κειφτέδεις μει ζμι, κειφτέδεις ουδιέτσι, πιτεις μει κόθαρου
να τρώει η κόσμους όταν πεινάει κι δεν έχει παράδεις.
Θα ανοίξουμει αλτσίδα που μπουρντέλα, να μην παέντει οπ νανει,κι να μη πλαλάτει να βρείτει χουράφια κι ξειρουπλαιές.

Του πρόγραμμα κοινουνικής πρόνοιας πό χουμει προυβλέπει : οι πτάνεις να πληρώνουντει άπού μαςκι σεις θα παέντει μει τα κουπόνια να πδάτει όπουτει σας γκαβλώσει.

ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΞΕΙΒΡΑΚΟΥΤΟΙ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ

ΜΙΛΑΜΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΤΣΙΑΛΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙ Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΟΥΝ ΑΕΡΑ .........ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΑΠΕΡΑ
ΜΗ ΚΟΥΛΩΝΤΕΙ ΝΤΙΠ

ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΞΕΙΒΡΑΚΟΥΤΟΙ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ

αντι τα δεουντα αχμακια κι ντιρβισια, ταλεμι στου CHAT ΜΟΥΥΥ LIVE στης 23:59

Την ομιλία έγραψε  ο Φίλος Γιάννης Διογένης!!

Share:

Μάιος γεμάτος ...Φάρο!


Πολιτιστικό Καλεντάρι Μαΐου 2019 με το ΦΑΡΟ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ
🌷 Κυριακή 12 Μαΐου και ώρα 7:30μμ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αχιλλέα Φιστουρή «Αποθαλασσία» με εκλεκτούς ομιλητές.🌷 Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα 8:00μμ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου διάλεξη από την Μαρία Ξύδα, αρχιτέκτονα μηχανικό, με θέμα :
«Καππαδοκία Χώρος Ιερός- Οι περιστεριώνες»
🌷 Τετάρτη 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου Χίου, Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των Νεομαρτύρων της Βασιλεύουσας, καθώς και το μνημόσυνο των Ιδρυτών, Κτητόρων, Ευεργετών και Δωρητών του ως άνω Ναού και του Φάρου Βαρβασίου.


 🌷Παρασκευή 31 Μαΐου, ώρα 7:30 μμ στο Φάρο Βαρβασίου: Τελετή Απονομής των Βραβείων και Επαίνων του 17ου Παγχιακού Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Ανδρέας Αξιωτάκης» στη Μνήμη Μικρασίας.

Διάλεξη από την Μαρία Ξύδα, αρχιτέκτονα μηχανικό
Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Καππαδοκία Χώρος Ιερός- Οι Περιστεριώνες

Η Καππαδοκία είναι χώρος ιερός και άκτιστος.
Όλα τα μοναστήρια και οι εκκλησιές, οι κατοικίες και οι εγκαταστάσεις, είναι σκαμμένοι στους βράχους.
Οι περιστεριώνες της Καππαδοκίας δημιουργήθηκαν στα εγκαταλελημένα παράθυρα των Μοναστηριών και των εκκλησιών της Καππαδοκίας.
Τα ανοίγματα κλείστηκαν και μπροστά το „κλείσιμο“ ζωγραφίστηκε. Εκτός από το κεντρικό θέμα (συνήθως ένα μικρό κιλίμι) και τα κρόσια ολόγυρα, έχουν χρονολογίες, το όνομα του ιδιοκτήτη  και άλλες παραστάσεις που οι ειδικοί στους συμβολισμούς των μοτίβων δίνουν διάφορες εξηγήσεις. Όταν λέμε ιδιοκτήτες ονομάζομε αυτούς που κατέχουν σήμερα ένα πέτρινο εγκαταλελημένο μοναστήρι ή εκκλησία,  το οποίο βρίσκεται μπροστά στο μικρό τους χωράφι μέσα στις κοιλάδες.
Τα πουλιά (τα περιστέρια)φωλιάζουν μόνο εκεί που κοντά βρίσκεται νερό και οι κάτοικοι θεωρούν ιερό χρέος να τα τρέφουν..
Οι περιστεριώνες καλύπτουν όλα τα ανοίγματα μιας ιδιοκτησίας, και με την ομοιότητά τους δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους ή τον προστάτη των περιστεριών.
Πέρα από τους συμβολισμούς που αυτά τα σχέδια έχουν, από καλλιτεχνικής πλευράς, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον
Share:

Συμβολικό παιχνίδι: Ας το γνωρίσουμεΤι είναι το συμβολικό παιχνίδι;
Tι δεξιότητες αναπτύσσει;

Το συμβολικό παιχνίδι είναι όταν το παιδί καλείται να αναπαραστήσει  μέσω του παιχνιδιού ρόλους και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής με σενάρια φανταστικά ή και υπαρκτά κάποιες φορές.

Εμφανίζεται μετά την ηλικία των 1,5 και όσο το παιδί μεγαλώνει, αυξάνεται η πολυπλοκότητα και η σύνθεση του.

Οι μορφές που μπορεί να πάρει είναι πολλές και διαφορετικές. Κάποια παραδείγματα είναι όταν ένα κορίτσι συνήθως κοιμίζει την κούκλα της  ή παίζει τη δασκάλα και αντίστοιχα ένα αγόρι παίζει τον γιατρό ή πάει σε ένα υποθετικό μαγαζί να ψωνίσει. Με λίγα λόγια το παιδί πρωταγωνιστεί σε διάφορους ρόλους με δικά του σενάρια και προσπαθεί να βρει απαντήσεις και λύσεις.

Επιπλέον το συμβολικό παιχνίδι μπορεί να ταυτιστεί και με αντικείμενα. Ένα παράδειγμα είναι όταν τα παιδιά φοράνε τα ρούχα των γονιών τους για να τους μιμηθούν ή κάνουν την βούρτσα μικρόφωνο να τραγουδήσουν ή ακόμα φορούν ένα κουτί για καπέλο.

Βασικό κίνητρο του παιδιού για το συμβολικό παιχνίδι είναι η μίμηση και ο θαυμασμός που τρέφουν τα παιδιά για τους "σημαντικούς άλλους"(Γονείς, δασκάλους και ευρύτερο περιβάλλον).

Κάποιες δεξιότητες που αναπτύσσει το συμβολικό παιχνίδι είναι οι παρακάτω:
  • Ανάπτυξη Φαντασίας
  • Ενίσχυση Κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Δημιουργία κριτικής σκέψης, αφού κάνουν επιλογές ρόλων και λύσεων
  • Οργάνωση χρόνου αφού το σενάριο έχει αρχή-μέση και τέλος
  • Εξέλιξη προφορικού λόγου
  • Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, αφού το παιδί έστω και για λίγο μπαίνει "στα παπούτσια" των άλλων.
  • Έκφραση συναισθημάτων
Κάποια ενημερωτικά βίντεο για συμβολικό παιχνίδι είναι τα παρακάτω:

 https://www.youtube.com/watch?v=PS6l32Msk8k

https://www.youtube.com/watch?v=KhdbOpBiZ0s

Εμείς σαν σημαντικοί άλλοι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες του παιδιού για συμβολικό παιχνίδι καθώς το παιδί εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει καταστάσεις της καθημερινής ζωής μέσα από ευχάριστο τρόπο!

Τι πιο ωραίο, να γινόμαστε έμπνευση για τα παιδιά μας!

Share:

Ο πρώτος παγκόσμιας εμβέλειας διαγωνισμός ψήφων είναι γεγονός!!

Διαγωνισμός ψήφων !! Καλό τρολάρισμα!!


Λοιπόν παιδιά, ύστερα από μια μεγάλη συνεδρίαση 3ων ημερών, 16 ωρών, 55 δεύτερα  και 17.936 σελίδες πρακτικών, το συνδικάτο των blogger πήρε την απόφαση να πραγματοποιηθεί διαγωνισμός πέρα από τα όρια της φαντασίας.

Αποφασίστηκε λοιπόν να διεξαχθεί διαγωνισμός ψήφων για τις εκλογές της 26 Μαΐου 2019.

Πώς θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, και όροι αυτού.

Πρώτον: κάνετε like στο katarraktisvillage.com 

Δεύτερων: πρέπει να κάνετε κοινοποίηση του διαγωνισμού σε όσους ξέρετε ( πρέπει να είναι υποψήφιοί, ή να είναι σόι σας, ή φίλοι σας – ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι γκομενοδουλειες)

Τρίτων: Αφήστε ένα σχόλιο που πρέπει να περιλαμβάνει 1) Τον συνδυασμό του υποψηφίου 2) Την περιοχή του Υποψηφίου, 3) και για τι κατεβαίνει; Περιφέριάρχής; Δήμαρχός ; για συμβούλιο; Πρόεδρος κοινότητας : και το σχόλιο σας για τον υποψήφιο.
 Παράδειγμα – Συμμαχία πολιτών, Χίος, για Δήμαρχος, και με την Νίκη.

 Απαγορεύετε ρητός στο σχόλιο να περιλαμβάνει την έκφραση << Καλή επιτυχία>> όποιος το γράψει αυτό, του αφαιρούνται αυτομάτως πόντοι από : το δίπλωμα είτε είναι αυτοκίνητο, μηχανάκι, τρακτέρ, και γενικά μηχανοκίνητο, πόντοι από το ύψος, πόντοι από το  που@ι τους στους άντρες, πόντοι από το βυζγι στις γυναίκες, τέλος πάντων ότι έχει ο καθένας!

Τέταρτων: Απαγορεύονται τα αισχρόλογα και οι κατινιές, όποιος το κάνει αυτό να ξέρει θα υποστεί τις συνέπειες των blogger, θα σας βγάλουμε τα άπλυτα σας και τα πλυμένα σας στην φόρα.
Τέλος………………

Ο Διαγωνισμός λήγει στις 26 Μαΐου 2019 και ώρα 5 λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες!!

Ο νικητής θα ανακοινωθεί 1 λεπτό πριν κλείσουν οι κάλπες!!

Επειδή εμείς θα ξέρουμε τον νικητή 4 λεπτά και 02 δευτερόλεπτα πριν τις κάλπες να έχετε στα υπόψιν σας ότι σε αυτό το τρίλεπτο εκεί πιάνουμε δουλειά εμείς, παίρνουμε τα 10 ψηφοδέλτια τα φακελώνουμε τα σφραγίζουμε και μπλουμ στην κάλπη!!

-Μπορείτε να συμμετέχετε με όσους ψηφοφόρους θέλετε για να μην υπάρχει παρεξήγηση!!

-Οι 10 ψήφοι δεν ανταλλάζονται με χρήματα.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία για τον συνδυασμό σας.

Μην ξεχνάτε το like στο katarraktisvilage……….

Και για την ιστορία στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συμμετέχουν ΌΛΟΙ οι συνδυασμοί , για αυτό θέλουμε και την συμμετοχή σας να τους μάθουμε, επίσης συμμετέχουν και όλα τα κόμματα που αυτά τα ξέρουμε και σας τα γράφουμε αναλυτικά παρακάτω, και ευχαριστώ τον φίλο που τα ποστάρεισε !!

Και σας το γράφω επακριβώς..........

Σήμερα, στη Ελλάδα υπάρχουν συνολικά περισσότερα από 90 κόμματα, κινήσεις, ομάδες.

 Όλα για να «σώσουν» την... πατρίδα!

Αυτή την στιγμή, τα κόμματα που συνθέτουν τον πολιτικό χάρτη της χώρας μας, από την Αριστερά μέχρι την Άκρα Δεξιά, έχουν ως εξής:

Αριστερά ⟶ Κέντρο ⟶ Δεξιά

Αριστερά: ΚΚΕ (Δ. Κουτσούμπας), ΟΑΚΚΕ (Η. Ζαφειρόπουλος), ΚΚΕ μ-λ, Μ-Λ ΚΚΕ, ΕΚΚΕ, Μετάβαση, Παρέμβαση, ΟΚΔΕ, ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, ΕΕΚ (Σ. Μιχαήλ), ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΡΙΣ, Κόκκινο Νήμα, Εργατικός Αγώνας, Σύλλογος Γιάννης Κορδάτος, Ανασύνθεση ΟΝΡΑ, ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ, ΑΡΚ, ΝΑΡ, νΚΑ, ΣΕΚ, Οικολόγοι Εναλλακτικοί, ΚΟΕ, ΔΕΑ, ΑΚΕΠ, Σχέδιο Β (Α. Αλαβάνος), ΛΑΕ (Π. Λαφαζάνης)

Κεντροαριστερά: ΔΗΚΚΙ (Γ. Μπούτρης), Χριστιανική Δημοκρατία (Γ. Ζερβός), ΣΥΡΙΖΑ (Α. Τσίπρας), ΜέΡΑ25 (Γ. Βαρουφάκης), ΠΑΣΟΚ (Φ. Γεννηματά), ΚΙΔΗΣΟ (Γ. Παπανδρέου), Οικολόγοι Πράσινοι, Πράσινοι (Ν. Χρυσόγελος), Δημοκρατική Αριστερά (Θ. Θεοχαρόπουλος), Μεταρρυθμιστές της Αριστεράς (Σ. Λυκούδης)

Κέντρο: ΕΔΗΚ (Στ. Καράμπελας), Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών (Γ. Δημαράς), Ένωση Κεντρώων (Β. Λεβέντης), Το Ποτάμι (Στ. Θεοδωράκης), Κοινωνία Αξιών (Στ. Φενέκος), ΕΔΕΜ (Α. Πόντας), Δημοκρατική Ευθύνη (Α. Παπαδόπουλος), Δημοκρατικοί (Θ. Πολυζωίδης), Κόμμα Φιλελευθέρων (Μ. Καλλιγιάννης), Φωνή Δημοκρατίας (Γ. Καρράς), Ώρα Αποφάσεων (Α. Διαμαντοπούλου-Γ. Φλωρίδης), Φιλελεύθερη Συμμαχία (Μ. Σπυράτος)

Πολυσυλλεκτικότητα (Αριστερά & Δεξιά): Κίνημα Δεν Πληρώνω (Β. Παπαδόπουλος), Πλεύση Ελευθερίας (Ζ. Κωνσταντοπούλου), Όρθια Ελλάδα (Α. Μητρόπουλος), Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας, ΕΠΑΜ (Δ. Καζάκης), Δρόμος Ανοιχτός, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Θ. Γούναρης), Μέτωπο Νίκης (Ρ. Μακρή), Ελλάδα, ο άλλος δρόμος (Ν. Μαριάς), Κίνημα Άρδην (Γ. Καραμπελιάς), Νέα Πολιτική (Δ. Κυπριώτης), Δραχμή 5 Αστέρων (Θ. Κατσανέβας), Κίνημα Δικαιοσύνης (Ι. Σακκάς), Πυρίκαυστος Ελλάδα (Κ. Ζουράρις), ΕΠΟΣ (Μ. Πατσίκας)

Κεντροδεξιά: Νέα Δημοκρατία (Κ. Μητσοτάκης), Δράση (Θ. Σκυλακάκης), Δημιουργία, ξανά! (Θ. Τζήμερος), Νέα Ελληνική Ορμή (Κ. Παπακώστα), Έλληνες Ριζοσπάστες (Σ. Τσιτουρίδης), ΡΕΥΜΑ (Θ. Σκορδάς), Δημοκρατική Αναγέννηση (Σ. Παπαθεμελής), Οικολόγοι Ελλάδας (Κ. Παπανικόλας)

Δεξιά-Ακροδεξιά: Ανεξάρτητοι Έλληνες (Π. Καμμένος), Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας (Γ. Κόκκας), ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Μ. Ηλιάδης), Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος (Ν. Νικολόπουλος), Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό (Β. Πολύδωρας), Ελεύθερη Πατρίδα (Ν. Βασιλειάδης), Πανελλήνιος Εθνεγερσία (Γ. Αϋφαντής), Διέξοδος ΕΛΛΑΣ (Γ. Μπιτάκου), Ελληνική Λύση (Κ. Βελόπουλος), Νέα Δεξιά (Φ. Κρανιδιώτης), Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας (Ν. Αλικάκος), ΛΑΟΣ (Γ. Καρατζαφέρης), Εθνική Ελπίδα (Γ. Παπαδόπουλος), ΕΘΝΟΣ (Ε. Στυλιανέλλης), Δύναμη Ελληνισμού (Δ. Καμμένος), ΡΙΖΕΣ (Β. Καπερνάρος), ΠΑΤΡΙΕ (Ε. Συναδινός), Ανακατάληψη (Β. Πετρομιχελής), ΛΑΚΙΠΑ (Α. Πετρόπουλος), Εθνικό Μέτωπο (Μ. Κώνστας), ΛΕΠΕΝ (Χ. Ρήγας), ΕΜΕΙΣ (Κ. Πλεύρης), Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος), ΙΕΡΑΚΣ (Ι. Αμυράς), Ελλήνων Συνέλευσις (Α. Σώρρας)
Share:

Η λιτανεία της Παναγία Ρουχουνιώτισας

Την τιμητική της είχε την Δευτέρα η Παναγία Ρουχουνιώτισα.

Την τιμητική μας είχαμε γενικώς δηλαδή, ήμουν σε δίλημμα τι να γράψω; αλλά μιας και μας τίμησαν  μπορώ να πω ότι σε αναλογία με τους χωριανούς περισσότερη ήταν οι υποψήφιοι των εκλογών!

Εκτός από τον δήμαρχο που έρχεται κάθε χρόνο φέτος μας τίμησαν και πάρα πολλοί άλλοι! Από περιφέρεια, δήμο κλπ

Ο Μητροπολίτης δεν παρευρέθη λόγου υποχρεώσεων.            

Έτσι λοιπόν η παναγίτσα ήρθε και ξανά γύρισε πάλι στο σπιτάκι της.

Δεν θα γράψω άλλα λόγια, απλά θα σας αφήσω να δείτε τις φωτογραφίες.


Οι Φωτογραφίες της επιστροφής την επομένη είναι από την μικρή Βασιλική Μακρή, και την ευχαριστώ!


                                     

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        

                                       

                                         

                                        

                                          

                                         

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση                                          

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται, υπαίθριες δραστηριότητες και φαγητό
Share:

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts