MEDITERRA SA The mastiha experience . ~ katarraktisvillage

MEDITERRA SA The mastiha experience .

Για να πάρετε μια ιδέα τι γίνετε με την εταιρία  MEDITERRA SA που μέτοχος είναι η ΕΜΧ ΣΥΝ.ΠΕ 
με 51,04% . Θ α μάθετε για τους μετόχους τουλάχιστον όσοι είναι  με 5% και πάνω και πολλά άλλα. Η εταιρία Μediterra AE / mastihashop  Ιδρύθηκε στις  17 Ιουνίου 2002 Ανώνυµος Εταιρεία.

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.650.000 euro(7.300.000X0,50) 
Μέτοχοι (πάνω από 5% ): - ΕΜΧ ΣΥΝ.ΠΕ 51,04% - ZAITECH FUND Α.Κ.Ε.Σ. 28,18% - PLATONA ENTERTPRISES COMPANY LIMITED 5,61% - ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5,13% 


Η MEDITERRA ΑΒΕΣΕ ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2002 στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, µε βασικό σκοπό:

        Την δημιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού προβολής για τη µμαστίχα Χίου 
         Τον σχεδιασµό και παραγωγή προϊόντων
        – Την διαµόρφωση της εµπορικής πολιτικής της Μαστίχας
        – Την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης
         – Τον σχεδιασµό και εκτέλεση προωθητικών ενεργειών 


Αντικείµενο δραστηριότητας

Η εταιρία σήµερα: - ∆ιαχειρίζεται 11 καταστήµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό εκ των οποίων 10 mastihashop σε Ελλάδα και εξωτερικό και 1 παντοπωλείο. - Λειτουργεί μονάδα παραγωγής
παραδοσιακών προϊόντων στη Χίο όπου παρασκευάζονται περίπου 100 διαφορετικά προϊόντα. - Είναι διανοµέας στην Ελλάδα: της µαστίχας Χίου της τσίκλας ΕΛΜΑ των παρα-φαρµακευτικών προϊόντων mastihatherapy των ζαχαρωδών προϊόντων cultura mediterra του λικέρ µαστίχας ENOSISΕταιρική ∆οµή 

– Κέντρα Κόστους MEDITERRA ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ MARKETING ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ MASTIHASHOP ΤΣΙΚΛΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΘΗΚΗ- ΚΑΨΟΥΛΑ ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΚΕΡ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Brands & Trademarks 


ίκτυο καταστηµάτων 

 mastihashop_chios, Chios Island, Greece , July 2002 
mastihashop_athens, Athens, Greece, May 2003 
 mastihashop_thessalonica, Thessalonica, Greece, February 2004 
mastihashop_athens_international_airport, Athens, Greece, August 2004 
mastihashop_volos, Volos, Greece, November 2005 
 mastihashop_nicosia, Cyprus, September 2006 
 mastihashop_new york, N. York, USA, December 2007 
 mastihashop_paris, Paris, December 2008
 mastihashop_nafplio, Nafplio, Greece, February 2009 
 mastihashop_kalamaria, Grand Masoutis Kalamaria, Greece, August 2009 
 Παντοπωλείο, Αθήνα
Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Απρίλιος 2011 


Ηµεροµηνίες σταθµοί

 • Ιούλιος 2002: 1ο mastihashop στην Ελλάδα 
• Ιανουάριος 2005: διανοµέας της Μαστίχας Χίου στην Ελλάδα 
• Ιούνιος 2005: Η Attica Ventures µέτοχος της Mediterra S.A.
 • Μάρτιος 2006: Ψηφίζεται ως µία εκ των 15 πλέον καινοτόµων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 • Σεπτέµβριος 2006: mastihashop στην Κύπρο 
• ∆εκέµβριος 2006: Η TSAKOS Shipping Group µέτοχος της Mediterra S.A. 
• Ιανουάριος 2007: ∆ηµιουργία Μονάδας Παραγωγής στη Χίο 
• Μάιος 2007: Rising Star 2007 στον ετήσιο διαγωνισµό retailer 
• ∆εκέµβριος 2007: mastihashop στην Jeddah
 • Απρίλιος 2007: mastihashop στη Νέα Υόρκη
 • Φεβρουάριος 2008: Χρυσός Ήλιος στα Superbrands 2008 
• Φεβρουάριος 2008: Είσοδος στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Α.
 • ∆εκέµβριος 2008: mastihashop στο Παρίσι 
• Απρίλιος 2011: ιδρύεται το πρώτο Παντοπωλείο 
• Σεπτέµβριος 2011: ανάληψη διανοµής τσίκλας ΕΛΜΑ 
∆ιακρίσεις .

 mastihashop project: στα 50 καλύτερα επιχειρηµατικά σενάρια στην Ελλάδα για το 2003 .
 mastihashop Αθηνών: ένα από τα 10 καλύτερα καταστήµατα λιανικής πώλησης, στην κατηγορία food store, στον ετήσιο διαγωνισµό retailer για το 2003 και 2005 .
 Σαµπουάν µαστίχας: 1ο βραβείο στο ετήσιο διαγωνισµό beaute Μεταλλικές συσκευασίες : Χρυσό ΕΡΜΗΣ (1ο Βραβείο) στην κατηγορία «Συσκευασία» στον ετήσιο διαγωνισµό διαφήµισης, 2004 
 Εταιρική ταυτότητα : Ασηµένιο ΕΡΜΗΣ (2ο Βραβείο) στην κατηγορία «Εταιρική Ταυτότητα» στον ετήσιο διαγωνισµό διαφήµισης, 2004 .
 Website mastihashop: 1o βραβείο στον ετήσιο γραφιστικής και εικονογράφησης ΕΒΓΕ, 2005 .
 Μεταλλικές συσκευασίες: Έπαινο στον ετήσιο γραφιστικής και εικονογράφησης ΕΒΓΕ, 2005
 Συσκευασία καφέ: 1o βραβείο στον ετήσιο γραφιστικής και εικονογράφησης ΕΒΓΕ, 2005
 Συσκευασία οδοντόπαστας: Έπαινο στον ετήσιο γραφιστικής και εικονογράφησης ΕΒΓΕ, 2005
 mastihashop Αθηνών: ένα από τα 10 καλύτερα καταστήµατα λιανικής πώλησης, στην κατηγορία rising star, στον ετήσιο διαγωνισµό retailer για το 2004 .
 mastihashop Αθηνών: ένα από τα 10 καλύτερα καταστήµατα λιανικής πώλησης, στην κατηγορία retail campaign, στον ετήσιο διαγωνισµό retailer για το 2005 .
Σειρά προϊόντων mastihashoptherapy: 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο συσκευασίας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό γραφιστικής European Design Awards 2006. 


mastihashop: η ιδέα Λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της µαστίχας και τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και συνήθειες σε συνδυασµό µε την ιστορική διαδροµή του προϊόντος από την κλασσική αρχαιότητα µέχρι σήµερα η ίδρυση των καταστηµάτων mastihashop στόχευε και στοχεύει στην αξιοποίηση και ενίσχυση της δυναµικής του προϊόντος.

 Τα καταστήµατα mastihashop γεννήθηκαν από την αδυναµία αποτελεσµατικής επικοινωνίας της µαστίχας και ειδικότερα της ποικιλίας των χρήσεων της σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες και δράσεις της. Ειδικότερα στο σχεδιασµό λήφθηκαν ιδιαίτερα υπόψη: η µοναδικότητα και η πολύ–χρηστικότητα της µαστίχας η διεθνικότητα του προϊόντος, η ιστορική και πολιτιστική παράδοση Η διαφορετική ιεράρχηση των αξιών στις κοινωνίες της ∆ύσης και της Ανατολής
 Η επιταγή για αναβάθµιση και ανανέωση της εικόνας της µαστίχας Οι σύγχρονες διατροφικές τάσεις και συνήθειες Η ανάγκη για προϊόντα ευηµερίας και υγείας Η σύγχρονη απαίτηση για επικοινωνία και µάρκετινγκ υψηλής αισθητικής Ο γενέθλιος τόπος της µαστίχας και η προβολή της περιοχής και των προϊόντων της Η στρατηγική επιδίωξη Στρατηγική επιδίωξη του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι τα mastihashop να αποτελέσουν όχηµα µιας σύγχρονης πρότασης προς όλους εκείνους που εµφορούνται από ανάλογες αντιλήψεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Μια πρόταση που θα διαφεύγει του εθνικού προσδιορισµού ή του γενέθλιου τόπου, που µε αφορµή τη µαστίχα θα µπορέσει να προωθήσει συναφή ή µη προϊόντα που στο σύνολο τους, ντυµένα µε τον µύθο και το πολιτισµό της περιοχής, θα στοχεύουν στην ικανοποίηση των παραπάνω τάσεων χωρίς ιδιαίτερο ανταγωνισµό.  

Το concept
 – Οι παράµετροι Καταστήµατα life style, αισθήσεων, σηµεία συνάντησης πολιτισµών, φιλόξενο ράφι για προϊόντα αξίας όχι µόνο από τον γενέθλιο τόπο της µαστίχας τη Χίο, όχι µόνο από την Ελλάδα, αλλά για προϊόντα από την ευρύτερη περιοχή αναφοράς που είναι η Ανατολική Μεσόγειος, περιοχή που ταυτίζεται µε τις ιστορικές αγορές της µαστίχας. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την δηµιουργία µιας ανεξάντλητης δεξαµενής προϊόντων και ιδεών, οδηγεί σε συναφή project και επιχειρηµατικά σενάρια(mastihashop travel, mastihashop therapy, mastihashop café, mastihashop editions) που µπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα ή συµπληρωµατικά, επιδιώκει, µε οδηγό τη µαστίχα, την εκπροσώπηση της Ανατολικής Μεσογείου γεγονός που περιγράφεται από το επιλεχθέν selling line που είναι ταξίδι ανατολικά στη Μεσόγειο


Οι αλληλεπιδράσεις στην Ελλάδα
 • Οι επιδράσεις βεβαίως από την ίδρυση των καταστηµάτων mastihashop και την συστηµατική προβολή της µαστίχας δεν περιορίστηκαν στη Χίο. Οι δραστηριότητες της ΕΜΧ έδωσαν κίνητρα στην Ελληνική βιοµηχανία-βιοτεχνία να ασχοληθεί µε τη χιώτικη µαστίχα µε αποτέλεσµα τον σχεδιασµό και παραγωγή δεκάδων διαφορετικών προϊόντων µαστίχας σε όλη την Ελλάδα. Την τελευταία µάλιστα πενταετία ασχολήθηκαν µε τη µαστίχα αρκετοί από τους µεγάλους της Ελληνικής Βιοµηχανίας µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα την 3 ΕΨΙΛΟΝ, την ΙΟΝ, την ΝΕΣΤΛΕ, την ΕΛΑΪ∆Α, την ΑΛΛΑΤΙΝΗ, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ, ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΡΡΕΣ, APIVITA, LAVIPHARM κλπ


- The mastiha experience by MBA's Society on May 22, 2012 
14ο Ετήσιο Συνέδριο Business Week (Business Week 2012).


Και πολλά ακόμα εδώ για τα ψιλά γράμματα Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts