Βιβλία που έμειναν στην ιστορία !! Και λένε για την Μαστίχα... ~ katarraktisvillage

Βιβλία που έμειναν στην ιστορία !! Και λένε για την Μαστίχα...

 Μερικά αποσπάσματα.........

οτι τα ματι· νδπιν τὴν μαστίχα” διέτι εἰς ἱκιῖνα τα οῦντες παρεἰιλοτινθ τοὶν Μάιο 'Αλλάτιος (Η. εὶυειἱοὶουὶ Ιοιιοτο ιχοχώρια ὶ'λαἔον ή προνομιεν νετ Ίουμ.έρνι ευρΟιὶ: ὶμειρτιὶρκοιν ε Χνιος 'Ισίδωμε Η -Πεϊς Η τυνοἱζιτειινὶ των” αυτν, καὶ ...1842
'Εξ αὐτοῦ τοῦ περιεργο) καὶ σημαντικών φαινομένου, μὲ ιραίνεται πολο πιθανὸν ὅτι προς επικόλλκοιν τοῦ χρυσών ἐπὶ τὶς υελοιι έμεταχειρίσθνι οπο τῶν αρχαίων το διάλυμα τῆς μαστίχα μετα τοϋ οποίου κι δελος προλαἔόντος κ…


Οί Τούρκοι επόπτευαν κάθε στιγμή· κάθε κόκκος μαστίχας παρακολουθούνταν άπ' τήν ήμέρα πού επεφτε άπ' τό δέντρο ώς τήν ήμέρα πού θά τούς παραδινόταν. Τόν καιρό πού ή μαστίχα στάζει άπ' τό δέντρο, κανένας κάτοικος άπ' τ' άλλα μέρη ...


Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts