katarraktisvillage

Bionews - Χειμώνας 2019


Ξεφυλλίζοντας λοιπόν το Bionews και έχοντας στο μυαλό μου ότι πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε κάνει ένα άρθρο για την φίλη μου Δέσποινα Γιαννουρή εδω πέφτω σε μια φωτογραφία που αναγνωρίζω την Δέσποινα, οπότε αρχίζω και διαβάζω.. έτσι λοιπόν διαβάζετε και εσείς.
Γίνετε μεγάλη δουλειά και στην Ελλάδα τελικά!!

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ λοιπόν διαθέτοντας υψηλής ποιότητας υλικοτεχνική υποδομή και επιστημονικό προσωπικό κύρους, κατέχει δυναμική παρουσία στον πολλά υποσχόμενο τομέα των Κλινικών Μελετών, ως πάροχος διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων, στο πλαίσιο κλινικών διαγνωστικών πρωτοκόλλων που διεξάγονται στην Ελλάδα.

 Οι κλινικές μελέτες είναι ερευνητικές μελέτες για φαρμακευτικά σκευάσματα που διεξάγονται σε εθελοντές για να απαντηθούν επιστημονικά ερωτήματα και να βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε να διαγνωστούν, να θεραπευθούν ή να προληφθούν παθήσεις. Παράλληλα, οι μελέτες αυτές συχνά βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν σε βάθος παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της νόσου. Στην Ελλάδα οι κλινικές μελέτες για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης διεξάγονται έπειτα από έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Μια κλινική μελέτη διεξάγεται ώστε να αποφασιστεί εάν ένα νέο
φάρμακο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στους ανθρώπους. Βασίζονται σε άτομα και ασθενείς που εθελοντικά συμμετέχουν και λαμβάνουν ένα νέο φάρμακο ή θεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ερευνητικά φάρμακα ή οι βιολογικοί παράγοντες δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τους Οργανισμούς Φαρμάκων, αλλά υπόκεινται σε ειδικές αξιολογήσεις από Επιστημονικές, Εγκριτικές και Δεοντολογικές Αρχές πριν από τη χρήση τους στο πλαίσιο των κλινικών μελετών. Στην περίπτωση του καρκίνου, στόχοι των κλινικών μελετών είναι η τεκμηρίωση αποτελεσματικότερων θεραπειών με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες και η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες. Σε αυτές συμμετέχουν μόνο εθελοντές.Φάσεις μελετών Οι περισσότερες κλινικές μελέτες που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη ενός νέου φαρμακευτικού σκευάσματος ακολουθούν μια συγκεκριμένη σειρά βημάτων, τα οποία ονομάζονται Φάσεις. Οι κλινικές μελέτες συνήθως κατατάσσονται σε τέσσερις Φάσεις.

Στις Μελέτες Φάσης Ι, όπου χορηγείται το νέο φάρμακο ή η θεραπεία σε έναν μικρό αριθμό υγιών ατόμων (20-80), ώστε να εκτιμηθούν η ασφάλεια, το εύρος της δοσολογίας και οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν και κάποια δεδομένα αποτελεσματικότητας μπορεί να συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο στη Φάση Ι.

 Στις Μελέτες Φάσης ΙΙ, το φάρμακο ερευνάται σε μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών (100-300), ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικό-τητά του σε πραγματικές συνθήκες και να αξιολογηθεί σε βάθος η ασφάλειά του. Οι Μελέτες Φάσης ΙΙΙ αποτελούν το τελευταίο βήμα προτού εγκριθεί η κυκλοφορία του από τον αρμόδιο κρατικό μηχανισμό, όπως, για παράδειγμα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον ΕΟΦ στην Ελλάδα.
 Η υπό έλεγχο φαρμακευτική ουσία χορηγείται σε μεγάλες ομάδες ασθενών (1.000-3.000), ώστε να επιβεβαιωθούν η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις καθιερωμένες θεραπείες ή και το εικονικό φάρμακο (Ρlacebo), να διαπιστωθούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και να συλλεχθούν πληροφορίες που θα επιτρέψουν την ασφαλή χρήση του φαρμάκου.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ, εφόσον αξιολογηθούν θετικά από τις Εγκριτικές Αρχές, λαμβάνουν στη συνέχεια την απαραίτητη έγκριση κυκλοφορίας.

Στις Μελέτες Φάσης ΙV(μετεγκριτικές μελέτες) σκευάσματα τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει και χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφονται λεπτομέρειες από την καθημερινή κλινική εφαρμογή τους, που αφορούν τα οφέλη και τις ανεπιθύμητες ενέργειες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καλύτερη δυνατή χρήση τους. Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο Μελέτες Φάσης II και III.

 Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία στη διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, στο πλαίσιο κλινικών μελετών, και είναι σε θέση να παρέχει διαγνωστικές και ιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των φαρμακευτικών εταιρειών για κάθε κανονιστική απαίτηση. Καλύπτοντας τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, το τμήμα Κλινικών Μελετών του Ομίλου έχει ήδη εξυπηρετήσει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ερευνητικών πρωτοκόλλων τα τελευταία χρόνια, που ξεπερνά τα 370, σε τομείς όπως η Ογκολογία, η Αιματολογία, η Νευρολογία, η Ενδοκρινολογία, η Ρευματολογία κ.ά., παρέχοντας εξειδικευμένες εργαστηριακές και ιατρικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή το τμήμα

Κλινικών Μελετών διαχειρίζεται περισσότερες από 100 ενεργές κλινικές μελέτες. Η διεπιστημονική ομάδα συνεργατών, που απασχολείται στο τμήμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε κλινικού πρωτοκόλλου. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε μελέτες Φάσης IΙ και III σε τομείς όπως το πολλαπλό μυέλωμα, το Hodgkin και non Hodgkin λέμφωμα, τους γυναικολογικούς καρκίνους, τον καρκίνο του προστάτη και του πνεύμονα, καθώς και σε μη ογκολογικούς τομείς, όπως οι ρευματοπάθειες, οι πνευμονοπάθειες, η μεσογειακή αναιμία και η νευρολογία, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγγυάται άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
 Επιπρόσθετα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, δρώντας προληπτικά και επιλύοντας κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, προσφέροντας απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τα κέντρα, γεγονός που αποτελεί καινοτομία για τη χώρα μας.Διατηρώντας άριστη συνεργασία με τις περισσότερες ελληνικές και διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες, τις περισσότερες εταιρείες CRO (Contract Research Organizations: Οργανισμούς ανάθεση έρευνας), καθώς και με τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα των ελληνικών πανεπιστημιακών νοσοκομείων, ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί την καλύτερη επιλογή παρόχου διαγνωστικών εξετάσεων για ερευνητικά κλινικά πρωτόκολλα και κλινικές μελέτες, τόσο για την Ελλάδα όσο και για ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού


Share:

Επιλογή Χριστουγεννιάτικων δώρων για τα παιδιά μας

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι γονείς είναι έτοιμοι να πάρουν δώρα για τα παιδιά τους!

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα παιδιά μας, έχουν ανάγκη καταρχάς την παρουσία μας, την αγάπη μας και ύστερα τα δώρα!

Επιπλέον, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές υποχρεώσεις και είναι καλό να αποφεύγουμε τις συγκρίσεις.

Υπάρχουν όμως παιχνίδια που προσφέρουν ταυτόχρονα διασκέδαση και μάθηση;

H απάντηση είναι φυσικά ναι!

Κάποια κατάλληλα παιχνίδια ανά ηλικία που προάγουν την μάθηση και συγχρόνως  τη διασκέδαση είναι:

3-6 ετών:

Κατασκευαστικά παιχνίδια : Κάποια  κατασκευαστικά παιχνίδια, είναι η πλαστελίνη, ο πηλός, τα lego, τα playmobil,τα κυβάκια, παζλ (έως 15 κομμάτια), τα παιδικά εργαλεία, ενσφηνώματα.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και παζλ που προωθούν το γνωστικό κομμάτι καθώς το παιδί μέσα από αυτά μπορεί να μάθει τα χρώματα, τα ζώα, τα σχήματα και τα μεγέθη.

Παιχνίδια που προωθούν το συμβολικό παιχνίδι όπως: Κούκλες, τρενάκια, αυτοκίνητα, κουκλόσπιτα. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια το παιδί μιμείται και οργανώνει τη θέση του στον κόσμο μας!

Επιπλέον μια καλή επιλογή για αυτήν την ηλικία είναι τα παραμύθια όπως και το πρώτο ποδήλατο που θα βοηθήσει στις κινητικές δεξιότητες του παιδιού.

6-9 ετών:

Επιτραπέζια παιχνίδια: Τα επιτραπέζια παιχνίδια προάγουν τη μάθηση μέσω βιωματικού και διασκεδαστικού τρόπου.

Κάποια προτεινόμενα είναι το:


  • Σκραμπλ,όνομα-ζώο-φυτό-πράγμα, κρεμάλα, πυργόλεξο, ταμπού, Τριβιάλ. Τα συγκεκριμένα επιτραπέζια δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μαθαίνουν καινούριες λέξεις με σωστή ορθογραφία και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους.
  • Σκορ 4, μικρές αγορές,domino,monopoly,φιδάκι, Ούνο, γκρινιάρης. Εισάγουν μαθηματικές έννοιες καθώς το παιδί χρειάζεται να αναγνωρίζεις αριθμούς (πχ:πετώντας το ζάρι) και εισάγουν έννοιες πρόσθεσης-αφαίρεσης αφού το παιδί μαθαίνει να ανεβοκατεβαίνει στο ταμπλό.
 Τέλος, σε αυτήν την ηλικία το παιδί ανακαλύπτει τις κλίσεις του, ίσως ένα μουσικό όργανο η μια μπάλα να το βοηθούσε!

9-12 ετών:

Παιχνίδια που αυξάνουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση προσοχής. Κάποια από αυτά είναι: Βrainbox, σκάκι, "μάντεψε ποιος", Τζένγκα.

Επιπρόσθετα και σε αυτήν την ηλικία τα επιτραπέζια είναι μια καλή επιλογή.

Μια λύση, εάν αρέσουν στα παιδιά τα βιβλία είναι η νεανική λογοτεχνία. Σε αυτήν την επιλογή, μπορεί το παιδί να πάρει μέρος.

Επιπλέον το tablet είναι ένα ελκυστικό δώρο σε αυτήν την ηλικία, αλλά θα πρέπει να έχετε συζητήσει πριν το αγοράσετε το χρονικό όριο της παραμονής του παιδιού.


Κάποιες δραστηριότητες που είναι ανέξοδες και σίγουρα είναι δώρα για τα παιδιά μας είναι:

1)Να κάνουμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες μαζί τους

2)Να στολίσουμε  παρέα το δέντρο  και να ακούσουμε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

3)Να δούμε Χριστουγεννιάτικες ταινίες και να διαβάσουμε παραμύθια

4)Να πηγαίνουμε βόλτες σε στολισμένες πλατείες

5)Να φτιάχνουμε κατασκευές όπως: Μπάλες, έλατα, αστεράκια και να  τα στολίζουμε στο δέντρο

 6)Να διαλέγουμε μαζί τους πράγματα που δεν τα χρειάζονται πια και  να τα μοιράζουμε σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη!Δώστε στα παιδιά το νόημα της αλληλεγγύης!

Ας θυμόμαστε, ότι ο ποιοτικός χρόνος, τα χαμόγελα, το παιχνίδι και η χαρά είναι τα καλύτερα δώρα για τα παιδιά μας!!!

Τα Χριστούγεννα είναι ένας διαφορετικός τρόπος μάθησης μέσω εικόνων, γεύσεων, συζητήσεων, κατασκευών και μουσικής!

Καλές γιορτές!!


Share:

Ζεστό και λαμπερό σε λίγες μέρες το Αργέντικο!!


ARGENTIKON “ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”

Το Αργέντικον ντύνεται στα γιορτινά του!

Η αφή του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, με 27.000 λαμπάκια θα γίνει το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.30.

Με πλούσιο στολισμό όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα απολαύσουμε στιγμές χαράς, ζεστασιάς και χρωματιστές βραδιές ετσι όπως μόνο η ομάδα του Αργέντικον ξέρει!!

Ο Άγιος Βασίλης πιστός στο ραντεβού του, θα υποδέχεται τους μικρούς του φίλους από τις 20 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019, από τις 18.30 έως τις 21.00.

Το Κτήμα θα είναι ανοιχτό καθημερινά έως και τις 6 Ιανουαρίου 2020, από τις 18.00 έως τις 21.30 (εκτός την 25η Δεκεμβρίου 2019 και την 1η Ιανουαρίου 2020).

Χρόνια Πολλά, Ειρηνικά με Υγεία και Αγάπη

Argentikon Luxury Suites


Share:

Λειψό και το καϊμάκι..αλλά με 43 φουσκάλες.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Σκηνή 1η...Το Δωμάτιο
Ανίε(α)τη και σήμερα η λιακάδα, με βία επιβάλλει παρουσία !
Την ξύπνησε από νωρίς . Ανακάθισε στη βυθισμένη από την καταχρησία του κάποτε έρωτα, άκρη του ημίδιπλου κρεβατιού..λύση ανάγκης το _ημι_
Στο τέντωμα των χεριών της "γράφει" η κούραση της μέρας που έρχεται !!
Εκείνος δίπλα της ανάσαινε βαριά !! Ένα παλιό κρύωμα που χει ¨"κάτσει" στα πνευμόνια του από τον Δεκέμβρη του 2010 , τότε που δούλευε διπλά τα μεροκάματα , στον κάματο της κρίσης, οικοδομή για να ανοίξουν το σπιτικό τους , αυτό με το παράθυρο στην κουζίνα ...όνειρο παιδικό της , παράθυρο κι όχι φωταγωγός !!
Έγκυος τότε εκείνη , σ ένα παιδί που δεν ήρθε ποτέ ,στο σπίτι με το παράθυρο στην κουζίνα, επίσπευσε το βιός της ανάγκης ...
Σκηνή 2η....Κουζίνα (με Παράθυρο)
Μπρίκι μικρό , γκαζάκι , μυρωδιά αερίου...Τον ίδιο καφέ χρόνια τώρα , κάποτε διπλός για τον καθέναν , τώρα μονοδόση...
Ξεθύμανε ο βραζιλιάνικος , λειψό και το καϊμάκι..αλλά με 43 φουσκάλες..
Όσα και τα χρόνια της ... Σημάδι !! Να θυμηθεί να το πει , στο εργοστάσιο ,στη Σμάρω τη Μικρασιάτισσα , αναντάμ παπαντάμ καφετζού από σόι ...
Όλα τα βρισκε η ευλογημένη ...μέχρι και μια καστανή (βαμμένη ξανθιά, κι αυτό το βρήκε η αθεόφοβη ) που ξελόγιασε τον Μπάμπη της Ματούλας , κι άφησε σε μια νύχτα Ματούλα κλαίουσα ,αλαλαγμένη και δύο κουτσούβελα , ένα στο καρότσι , ένα βυζανιάρικο..
Οι σουβλιές στο χέρι της έρχονται ξανά..
Οι λιακάδες την ενοχλούν !!
Προτιμά τη βροχή ..είναι μια κάποια δικαιολογία για όλα !!
Σκηνή 3η.....Εκείνος
Στέκει στην πόρτα της κουζίνας με το παράθυρο...
Ντυμένος , το πουκάμισο ανοιχτό !!
Τον κοιτά και βρίσκει ξανά το λόγο που τον ερωτεύτηκε...
Η βαριά του ανάσα που πηγαίνει πάνω κάτω στο δασύτριχο θώρακα του , το στέρνο με τις φλέβες του να χτυπάνε άτακτα κι αθόρυβα ...και αυτά τα χέρια !!
Αχ !! Τα χέρια αυτά !!!
Αμίλητος...Το νεύμα του κεφαλιού του αρκετό για να σημάνει την αρχή της μέρας, ταλαιπώρια οι λέξεις !!
Δύο γουλιές καφέ , πρώτα στρίβει τσιγάρο πάντα μετά ...
Σήμερα μία η γουλιά , ξέθυμνη σαν τον καφέ....
Ανάβει τσιγάρο , αμίλητος..
Τραβάει τον καπνό ..κατακάθι στα πνεμόνια...ο πρώτος βήχας ορίζει τη ρουτίνα του ...Αμίλητος ...
Φοράει σακάκι.... Αμίλητος...
Βγαίνει από την πόρτα... Αμίλητος...
Το τσιγάρο αναμμένο στο τασάκι...
Μια κάποια υποψία επιστροφής...
Σκηνή 4η....Στο παράθυρο της Κουζίνας
Εκείνη τον ακολουθεί με το βλέμμα της ...
Κύρτωσαν οι ώμοι του... σκέφτεται...
Θα τον έτριβε το βράδυ...
Ευκαιρία να του "κλέψει" δύο κουβέντες, μια ματιά .
Τον χάνει στο στενό της γωνίας.
Σβήνει το τσιγάρο από το τασάκι ...
Έχει να ετοιμάσει και τα γεμιστά , πολλές οι ντομάτες , μην πάνε χαμένες..μπελαλίδικο φαγητό ..
Ανυποψίαστη !!!!!!

Κωνσταντίνα Τυλιγαδα Τα λέμε!!
Share:

Σε συμπαθείς; «ωρίμανση» ή «ωριμότητα»

Όσο περνούν οι ώρες, οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια, συνήθως με την ίδια συχνότητα που ξεφυλλίζεις ένα βιβλίο, συνειδητοποιείς πράγματα, τα οποία ίσως να τα αγνοούσες προηγουμένως ή απλά θεωρούσες ότι δεν άξιζαν ιδιαίτερης προσοχής.           Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «ωρίμανση» ή
«ωριμότητα» και στον καθένα από εμάς συντελείται σε μια χρονική στιγμή καταλλήλως προσαρμοσμένη για το άτομό μας ξεχωριστά και μετά από το πέρας εμπειριών που είτε μας ανάγκασαν να ωριμάσουμε ξαφνικά ή επήλθε μια φυσιολογική πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Εσύ ο ίδιος είσαι ο πιο πιστός, ο πιο αφοσιωμένος, ο πιο ακλόνητος σύμμαχος του εαυτού σου. Αποτελείς μια ολότητα, δε χρειάζεσαι συμπλήρωμα ούτε κι αλλαγή. 

Συμβιώνεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο σωματικό κατασκεύασμα, κατά παραγγελία για σένα, με σκοπό να δεχτεί όλα αυτά τα χαρίσματα που μπορείς να του προσδώσεις. 

Δεν είναι αυτό μοναδικό από μόνο του, άραγε; Πιθανόν να θεωρείς ανόητες, αδιάφορες, άχρηστες όλες αυτές τις συμβουλές περί αυτό-αγάπης κι αυτό-αποδοχής, γιατί ακριβώς δε γνωρίζεις πόσο ανάγκη τις έχεις. Υποτιμάς τη δύναμή τους και προτιμάς να τις πασάρεις σε όλους τους υπόλοιπους παρά σ’ αυτόν που χρειάζεται να τις ενστερνιστεί πρώτος: εσένα. 
Καλείσαι να επιδείξεις γερά εσωτερικά θεμέλια κι αυτές είναι οι δύσκολες στιγμές της ζωής, είτε αναμενόμενες ως άμεση συνέπεια των πράξεών σου είτε απροσδόκητες, ξαφνικές, χωρίς προειδοποίηση· οι δεύτερες είναι και οι πιο σκληρές. 
Ακόμα κι αν περιμένεις να λάβεις στήριξη από κοντινά σου άτομα, καλό θα ήταν να χαμηλώσεις την ένταση των προσδοκιών σου, γιατί ίσως η απογοήτευση να σου χτυπήσει την πόρτα και να εγκατασταθεί μόνιμα στην ψυχή σου. 
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, ο οποίος μπορεί να σε αντέξει, να σε ανεχτεί, να σε στηρίξει, να σε συνεφέρει, να σε αφυπνίσει, να σε αγαπήσει με τον τρόπο που το κάνεις εσύ για τον εαυτό σου. Χρειάζεται, όμως μια επίπονη και μακρόχρονη εσωτερική διεργασία. 
Είναι ένα μονοπάτι δίχως συνοδοιπόρο και σίγουρα απαιτεί μια γενναία δόση δύναμης κι αποφασιστικότητας. Μην καταδικάζεις βεβιασμένα τον εαυτό σου, γιατί αυτές οι δόσεις είναι έμφυτες σε όλους. Σε άλλους είναι ορατές και ξεπροβάλλουν με καμάρι και άλλοι τις φυλούν μέσα τους, εν αγνοία τους πολλές φορές.
Επίσης εφόσον είναι όλα ρευστά κι αυτό πια είναι παραδοχή κοινώς αποδεκτή, ο σύμμαχος μπορεί με ταχύτατες διαδικασίες να μετατραπεί σε εχθρό. Όχι απλά σε έναν οποιοδήποτε εχθρό, αλλά στη χειρότερη μορφή του, ίσως και θανάσιμη σε ακραίες περιπτώσεις. Το πλήθος των κακόβουλων σκέψεων που σε κατακλύζουν σε καθημερινή βάση προκαλούν μια άνευ προηγουμένου εσωτερική σύγκρουση.
 Στη μια πλευρά του ρινγκ η λογική και στην αντίπερα όχθη η πλήρης παράνοια που κουβαλά μαζί της όλο το συναισθηματικό φορτίο που έχει κουρνιάσει μέσα σου. Σκέψεις για την καθημερινότητα, βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, άγχος, αγωνία, απελπισία, λαχτάρα, πανικός βομβαρδίζουν δίχως έλεος τις νευρικές απολήξεις του εγκεφάλου.
 Αυτό που αγνοείς συνειδητά ή ασυνείδητα είναι ότι εσύ ορίζεις το νικητή της μονομαχίας. Πρόκειται για έναν μαραθώνιο δρόμο, τον οποίο, επίσης πρέπει να τερματίσεις μόνος. Οφείλεις να το κάνεις, γιατί διαφορετικά κανείς δε θα εισβάλλει κατά τη διάρκεια για να σε βοηθήσει να φτάσεις στον τερματισμό. 
Ποιο το όφελος του διπλανού, άλλωστε στο να συνδράμει να τον ξεπεράσεις; Μια βαθιά ανάσα για να μειωθούν οι παλμοί της κατατρεγμένης καρδιάς, μια ιδέα κουράγιου για να συνεχίσεις και μια σταγόνα προσήλωσης στους στόχους που θέτεις καθημερινά. Κατά βάση αυτή είναι η συνταγή για την αντιμετώπιση των μαύρων σκέψεων που έχουν βρει καταφύγιο στο μυαλό σου. Η εξίσωση της αυτο-φροντίδας, λοιπόν και των μεταβλητών που περιέχει, δεν αποτελεί άλυτο μαθηματικό πρόβλημα.
 Τείνεις, ωστόσο, να εστιάζεις περισσότερο στις ζωές των άλλων παρά στη δική σου. Σπαταλάς πολύτιμο χρόνο ατενίζοντας τα δικά τους προφίλ και τις αρχικές, χωρίς να δίνεις σημασία στο πώς μπορείς να βελτιώσεις το δικό σου προφίλ και την αρχική. Παρεκκλίνεις από το μονοπάτι περιπλανώμενος στις σελίδες ξένων βιβλίων, αγνοώντας να διαβάσεις τη δική σου ιστορία. Ίσως ήρθε η ώρα να ανοίξεις την πρώτη σελίδα.
Share:

Athens International Tourism Expo !! Μόνο Λέσβος η Χίος πήγε Σμύρνη

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα
Έκθεση Athens International Tourism Expo με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και γευσιγνωσία με προϊόντα της Λέσβου και προβολή των άλλων νησιών.

Η Χίος όμως πήγε Τουρκία μέσω του Επιμελητήριου Χίου και του Δήμου, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Travel Turkey.

Εδώ ταιριάζει άλλος για Χίο πήγαινε και άλλος για Μυτιλήνη!! Εμ βέβαια η Χίος θέλει Τούρκους κτλ η Λέσβος χτυπάει  Κύπρο, Κίνα, Ινδία, Σερβία, Βουλγαρία,  Ισραήλ, Μαρόκο, Γερμανία, Μαλαισία και  Αίγυπτο διαβάστε να δείτε


Η εταιρεία "Leaderexpo – Leadertech" διοργανώνει όπως κάθε χρόνο, τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση τουρισμού της Αθήνας, την “Athens International Tourism Expo”, που διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο “Metropolitan Expo” (δίπλα στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”), από την Παρασκευή, 6 έως την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019.

Στη διοργάνωση σημαντικό γεγονός θα είναι η συμμετοχή  κρατικών οργανισμών, ταξιδιωτικών  γραφείων και εταιρειών   από 10 χώρες ( Κύπρο, Κίνα, Ινδία, Σερβία, Βουλγαρία,  Ισραήλ, Μαρόκο, Γερμανία, Μαλαισία και  Αίγυπτο) που μαζί με τους Έλληνες εκθέτες θα υποδεχθούν τους χιλιάδες επισκέπτες με στόχο την πραγματοποίηση νέων συνεργασιών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 από τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, παρουσία της Προέδρου του ΕΟΤ Άντζελας Γκερέκου ενώ έχουν προσκληθεί ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας, ο Γεν.Γραμματέας του ΕΟΤ Δημ. Φραγκάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
Στα εγκαίνια επίσης έχουν προσκληθεί και οι πρόεδροι όλων των Φορέων Τουρισμού της χώρας καθώς και οι Πρέσβεις των χωρών που συμμετέχουν στην έκθεση.
Στη διάρκεια των εγκαινίων θα γίνει και η απονομή, από την Πρόεδρο του ΕΟΤ, Excellence Award στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και τους σπουδαστές του School Of Tourism & Culinary Arts για τη στελέχωση όλων των λειτουργικών τμημάτων της 6ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού και τη
διοργάνωση του Open Kitchen Live Cooking & Open Bar που θα παρουσιαστούν στην έκθεση.
Μετά το τέλος των Εγκαινίων ο Υπουργός Τουρισμού θα καλωσορίσει και θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό, στους 150 Hosted Buyers από 50 χώρες που συμμετέχουν στην Έκθεση.

Η παρουσία της Λέσβου

Η Λέσβος θα δώσει όπως πάντα δυναμικό παρών, εντός του ενιαίου περιπτέρου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με γενικότερο στόχο της συμμετοχής, την προώθηση της τουριστικής φυσιογνωμίας του νησιού και ειδικότερο την προσέλκυση επισκεπτών από την Αττική κατά την τρέχουσα περίοδο 2019 – 2020, καθώς και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για άνοιγμα νέων αγορών, μέσω των επιχειρηματικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν με τους φιλοξενούμενους hosted buyers (οι φορείς και οι επιχειρήσεις τουρισμού του νησιού, έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά).

Παράλληλα εντός του περιπτέρου της Π.Β.Α., θα διεξάγονται γευσιγνωστικές δοκιμές των χαρακτηριστικότερων προϊόντων του νησιού, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο κοινό παρασκευαστήριο (του Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ), θα διεξάγονται όλες τις ημέρες της έκθεσης, επιδείξεις μαγειρικής - live cookings, "Open Kitchen Live Cooking" υπό την επίβλεψη & καθοδήγηση του διακεκριμένου Λέσβιου στην καταγωγή chef Γιώργου Καζαντζή.

Φέτος, όλα τα «φώτα του τουρισμού» στρέφονται στην Ελληνική κουζίνα και τα αναρίθμητα ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π., τα οποία θα αποτελέσουν και τους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστούν οι καθηγητές και σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ για να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν ένα Special Ελληνικό Brunch με κορυφαία πιάτα και ευφάνταστες δημιουργίες που απογειώνουν την Ελληνική γαστρονομία. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν ζωντανά τη δημιουργική διαδικασία της παρασκευής των γευμάτων του Open Kitchen Live Cooking, και να γευτούν τις μοναδικές γεύσεις.     

Η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ) βρίσκεται σε συνεργασία και για αυτήν την έκθεση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και καλεί όλους τους Λέσβιους της Αθήνας, να επισκεφθούν το stand του νησιού εντός του περιπτέρου της Π.Β.Α. όπως και αυτό σε της AMKE Λήμνος Τουριστική.

Όσοι οι απόδημοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Μυρσίνη Ανδριώτη (τηλ. 6986 701581), η οποία για τον ορθότερο καταμερισμό των συμμετοχών, συντονίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα παρουσίας των εθελοντών (ώρες λειτουργίας: Παρ. & Σαβ. 10 π.μ. - 8 μ.μ., Κυρ. 10 π.μ. - 6 μ.μ.).

Η μεταφορά προς και από τον εκθεσιακό χώρο, προσφέρεται δωρεάν με πούλμαν από τη διοργανώτρια εταιρεία “LEADEREXPO”, ως ακολούθως:

Από σταθμό metro "Δουκίσσης Πλακεντίας", προς “Metropolitan Expo”: Πρώτο δρομολόγιο 9:30 π.μ. και κάθε μία ώρα (στις και μισή). Τελευταίο δρομολόγιο 6 μ.μ.
Από "Metropolitan Expo", προς σταθμό metro “Δουκ. Πλακεντίας”: Κάθε μία ώρα (στις και μισή). Τελευταίο δρομολόγιο 9 μ.μ.

Η Athens International Tourism expo έχει  τη στήριξη του ΕΟΤ και της ENTERPRISE GREECE και πραγματοποιείται με την Αιγίδα των:Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , SETE, TEE, Ένωση Ξενοδόχων Αττικής και Αργοσαρωνικού ,Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας κ.α.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στα πλαίσια της έκθεσης θα υπάρξουν και ενδιαφέρουσες ημερίδες με πολύ αξιόλογους ομιλητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο FORUM ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ: «Τάσεις και εξελίξεις στον Εισερχόμενο τουρισμό  Αναψυχής και MICE» Ομιλητές θα είναι ο Stephan Merkenhof της GBR Consulting, η Άντζελα Γκερέκου (έχει προσκληθεί) Πρόεδρος ΕΟΤ, ο Reinhard Gangelmayer της GIATA, της μεγαλύτερης εταιρίας του χώρου του online b2b, η Ελίζα Τσολάκου – Athens Convention & Visitors Bureau, η  Χίλντα Αλυσανδράτου- Enterprise Greece, ο Daniel Slobodskoy-  Booking Analytics, η Lisa Adams - Helms Briscoe, ο Νίκος Πιτσούλης - Bee Group, κ.α.
Στο  FORUM ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: «Οι προκλήσεις του μέλλοντος» Ομιλητές θα είναι η Hanny Sobol / ΙΤΤΑΑ- Isreael, ο κ. Aπόστολος Παραδέλλης – Google, ο Mark Bolan -TripAdvisor Experiences (Viator), ο Konstantinos Papagiannopoulos -  GetYourGuide, o Πανταζής Πάστρας της εταιρεία Toposophy, o Γιώργος Μπουντούνης- OneTourismo και ο Βασίλης Γκανάς- Netsemantics κ.α.
Στο FORUM ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: « ο ιαματικός τουρισμός στην Ελλάδα» Ομιλητές θα είναι ο Μάρκος Δανάς Γενικός Γραμματέας- Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, ο Γρηγόρης Σαμπάνης -Μέλος Δ.Σ. ΕΟΠΠΥ Οικονομολόγος, ο Πέτρος Λυμπερίδης - Πρόεδρος Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών Ελλάδος, ο  Στέργιος Καραμανλής - Bi ACTIVE.


Share:

Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναπηρία

Αποτέλεσμα εικόνας για Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναπηρία
Η εκπαιδευτικός της σελίδας μας κ Κατερίνα στο πλαίσιο της παγκόσμια μέρας ατόμων με αναπηρία μας έστειλε την εργασία της που παρέδωσε!!!
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναπηρία

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα και οφείλουν να είναι δραστήριοι πολίτες. 
Πρέπει να εντάσσονται πλήρως στην κοινωνία και να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική ζωή.
 Με αυτή την οπτική γωνία, υιοθετείται ένα στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο αντιτάσσεται των διακρίσεων και ενισχύει την ισότητα μεταξύ των πολιτών. 
Απώτερος στόχος του είναι τα άτομα αυτά να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο. Για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο, υπεύθυνο είναι το εκάστοτε κράτος μέλος, όμως απαραίτητη είναι και η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών. 
Συνοπτικά, ως λειτουργικοί στρατηγικοί στόχοι θα μπορούσαν να αναφερθούν: η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους, η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ενσωμάτωση. 
Έτσι, το έτος 2003 ανακηρύσσεται ως Ευρωπαϊκό Έτος για τα άτομα με αναπηρία, σχεδιάζεται η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής για την περίοδο 2005-2010 και το 2007 ανακηρύσσεται ως Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους.

Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα προωθεί δύο σημαντικά ψηφίσματα, τα οποία είναι ενδεικτικά της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία: α) διασφαλίζεται η αρχή της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις δράσεις που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, διότι πλέον αποτελεί παράμετρο για την λήψη χρηματοδότησης των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, β) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί παρεμβάσεις και σχεδιάζει δράσεις για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας της ευάλωτης αυτής ομάδας.
 Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζοντας τη ΔΒΜ, αναπτύσσει ένα πλαίσιο προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών, διεκδικώντας περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία (Βαρδακαστάνης, 2005).
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση της ΔΒΜ, οι ευρωπαϊκές θεσμικές αρμοδιότητες δεν είναι άρτιες και δεν οδηγούν στο συντονισμό των εθνικών συστημάτων. Ο τομέας της ΔΒΜ ανήκει στον τομέα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, όπου δεν υπάρχουν δεσμεύσεις από μέρους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αμίτσης, 2000). 
Επιπρόσθετα, κάθε κράτος μέλος έχει ακολουθήσει το δικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τις εθνικές του ανάγκες. Το γεγονός αυτό, καθιστά πολύ δύσκολο την προσπάθεια συντονισμού μέσα στην Ευρώπη. Αν και τα τεκταινόμενα στην κοινωνία και την οικονομία δείχνουν, πως τελικά θα οδηγηθούμε σε κάποιες κοινές καλές πρακτικές, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στις ευρωπαϊκές εθνικές στρατηγικές για τη ΔΒΜ.

Αξίζει να σημειώσουμε, πως η αναπηρία βρίσκεται σε οριζόντια διάσταση στα προγράμματα της ΔΒΜ. Παρατηρείται, δηλαδή, η απουσία εξειδικευμένων δράσεων με επιχειρησιακούς στόχους για τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, λόγω αδυναμιών, αναπαράγουν τις ανισότητες. 
Η πρώτη αδυναμία έχει οικονομική διάσταση. Αν και τα κράτη μέλη έχουν σημαντικές ανάγκες στο να βελτιώσουν την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι οικονομικοί πόροι που προσφέρονται για τα προγράμματα αυτά είναι περιορισμένοι. Λόγω της οικονομικής κρίσης, τα κράτη δεν διαθέτουν τα χρήματα που απαιτούνται για να επενδύσουν σε προγράμματα ΔΒΜ και αφορούν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Αυτομάτως, λοιπόν, η εκπαίδευση χάνει το κοινωνικό της χαρακτήρα και μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο αγαθό. Απαιτούνται δίδακτρα, τα οποία συνήθως δεν διαθέτουν οι ευάλωτες ομάδες, τις περισσότερες φορές λόγω έλλειψης εργασίας, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Εγκαταλείπεται σταδιακά η αρχική ουμανιστική έννοια της ΔΒΜ. 

Να αναφέρουμε εδώ, πως η Ελλάδα,η Ρουμανία και η Σλοβακία διαθέτουν το χαμηλότερο ύψος κρατικών δαπανών, το οποίο ανέρχεται στο 4% επί του ΑΕΠ για όλες τις βαθμίδες. 
Η δεύτερη αδυναμία έχει δομική διάσταση και σχετίζεται με τις αποκλίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους κοινούς κανόνες λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Ο συνδυασμός αυτών των αδυναμιών ενισχύει και διατηρεί την διαίρεση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να στηρίξει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, οι εταίροι δε φαίνεται να προτίθενται να αποεθνικοποιήσουν, ως ένα βαθμό, τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα (Μοσχονάς, 1995, 2001).

Για το katarraktisvillage Κατερίνα ΛαμπρήShare:

Πρέμιερ Λιγκ: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Νιουκάστλ και Αρσεναλ – Μπράιτον.

Άσοι σε συνδυασμό με over

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η εμβόλιμη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ: Σέφιλντ
Γιουνάιτεντ – Νιουκάστλ και Αρσεναλ – Μπράιτον. Επίσης, σήμερα ανοίγει η αυλαία της
12ης αγωνιστικής της Euroleague, όπου τα φαβορί φαίνεται να έχουν τον πρώτο λόγο.
Αρσεναλ – Μπράιτον

Η Αρσεναλ όύτε με την αλλαγή προπονητή μπόρεσε να δει φως στο τούνελ! Με τον
υπηρεσιακό Λιούνγκμπεργκ να την καθοδηγεί, κόλλησε στο 2-2 με τη Νόριτς εκτός έδρας και συμπλήρωσε 6 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη (0-4-2 στο πρωτάθλημα).

Φανερές οι αμυντικές αδυναμίες της, βρέθηκε δύο φορές πίσω (21’, 45’+4’), όμως την
έσωσε ο Ομπαμεγιάνγκ (29’ πέναλτι, 57’). Στο μεταξύ, συνεχίζει με τον Σουηδό στον πάγκο
κι ενώ η ονοματολογία καλά κρατεί, με τους Αντσελότι και Ρότζερς να «παίζουν» δυνατά τις
τελευταίες ώρες. Αξιοπρόσεκτο πως έχει υποστεί μόλις μία ήττα στα 25 πιο πρόσφατα
εντός έδρας (17-7-1), όπως βλέπουμε και στα στατιστικά του betcosmos .

Η Μπράιτον μάλλον σεβάστηκε υπερβολικά τη Λίβερπουλ και μοιραία υπέστη την 3η σερί
ήττα της (2-1 εκτός έδρας). Βρέθηκε με δύο γκολ στην πλάτη από νωρίς (18’, 24’), σε φάσεις
στις οποίες φανερώθηκε η αδυναμία της στις στατικές μπάλες. Ανέβηκε κάπως στο δεύτερο
μέρος, ενώ στο 76’ απέκτησε αριθμητικό αβαντάζ και μείωσε στο 79’. Αλλά μέχρι εκεί,
αφού της έλειψε το κάτι παραπάνω στο φινάλε.
Η Αρσεναλ προσπαθεί να συνέλθει και αναζητά εναγωνίως ένα θύμα για να ξεσπάσει και να
ξεμπουκώσει. Και η Μπράιτον μοιάζει το ιδανικό σε αυτή την περίπτωση, ειδικά από τη
στιγμή που «μπάζει» αμυντικά. Επιλογή μας σε απόδοση 2.15 ο συνδυασμός άσου και over.
Ευρωλίγκα

Η Ρεάλ υποδέχεται τη Βαλένθια στις 22:00, επιδιώκοντας ακόμα μία νίκη στον ισπανικό
εμφύλιο. Το τρένο από τη Μαδρίτη δεν εκτροχιάστηκε ούτε στην Αγία Πετρούπολη. Η Ζενίτ
δεν ήταν ικανή να ανησυχήσει το σύνολο του Λάσο, που έφτασε τις έξι σερί νίκες μετά το
άνετο 71-86 της προηγούμενης Παρασκευής. Μάλιστα αρχίζει να βγάζει χαρακτήρα και
εκτός έδρας, παίρνοντας δεύτερο σερί διπλό μετά από εκείνο στο Βελιγράδι. Στο
πρωτάθλημα, όμως, έδειξαν επηρεασμένοι από το μακρινό ταξίδι και τις συνεχόμενες
απαιτητικές υποχρεώσεις και οι παίκτες του Λάσο έπεσαν θύμα έκπληξης, καθώς η
Σαραγόσα επικράτησε με το εντυπωσιακό 84-67. Ηταν η δεύτερη ήττα στην ACB.

Η Βαλένθια έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο πρώτο φετινό διπλό στην Ευρωλίγκα, αλλά στα
τελευταία λεπτά επιδόθηκε σε ρεσιτάλ λαθών στο Βελιγράδι. Το 76-73 από τον Αστέρα ήταν
η πέμπτη εκτός έδρας ήττα των «πορτοκαλί» σε ισάριθμες εξόδους, βάζοντας τέλος στο
σερί τριών νικών που έτρεχαν πριν από αυτό το παιχνίδι. Το Σάββατο πάντως επέστρεψαν
στις νίκες, ξεπερνώντας σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Ομπραντόιρο (68-76) στο ισπανικό
πρωτάθλημα. Εκτός δράσης παραμένει ο γκαρντ Φαν Ρόσομ.

Η Ρεάλ εντός Μαδρίτης είναι ασταμάτητη με 6/6 και σκόραρε σε όλα τουλάχιστον 80
πόντων. Όπως άλλωστε έκανε και στα τέσσερα πιο πρόσφατα της λίγκας ανεξαρτήτως
έδρας. Το γρήγορο τέμπο της θα επιχειρήσει να επιβάλλει ξανά και η ανεβασμένη Βαλένθια
έχει τον τρόπο να ακολουθήσει. Επιλογή ο άσος σε συνδυασμό με το over 162,5 πόντοι.

Ευχαριστώ πολύ,

Μάκης Μηνδρινός
Share:

Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ανδέας Λεντάκης & οι Λέσβιοι

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο
Ίδρυμα Πολιτισμού Ανδέας Λεντάκης
Εορταστικό 5ήμερο Χριστουγέννων με αφιέρωμα στη Λέσβο

Το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής - ΟΛΣΑ, ο Παγγεραγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης (Aθήνας) και ο Σύλλογος "ο Πολιχνίτος Λέσβου", σας προσκαλούν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου από τις 16.00 - 18.30 στα γραφεία του Ιδρύματος, Αγίων Ασωμάτων 47 (& Πειραιώς) – Κεραμεικός (πλησίον Σταθμού ΗΣΑΠ Θησείου), στην έναρξη του εορταστικού 5ήμερου Χριστουγέννων με αφιέρωμα στη Λέσβο (7-11 Δεκεμβρίου).

Πρόγραμμα Σαββάτου 7 Δεκεμβρίου

16.00: Οπτικοακουστική περιήγηση στο νησί των Ποιητών, από την Ταξούλα Ζάχου. Ήθη κι έθιμα αλλά και γαστρονομικός πλούτος της Λέσβου, τον οποίο θα απολαύσουμε και θα γευτούμε παρέα.
17.00: Τη γιορτή θα συμπληρώσει στη συνέχεια το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου Πολιχνιατών Λέσβου, με χοροδιδάκαλο τον Μιχάλη Βουβέλλη.

Όλες τις ημέρες της εορταστικής αγοράς (bazaar) θα υπάρχουν προς δοκιμή και πώληση προϊόντα από τη Λέσβο αλλά και το Βόρειο Αιγαίο, με επιμέλεια του καταστήματος "Περί Λέσβου".

Η συνεργασία του Ιδρύματος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης» με την Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ) αλλά και το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ), το οποίο θα παρουσιάσει προβολή για τους ανεμόμυλους, έγινε εφικτή λόγω της πολυετούς γνωριμίας και συνεργασίας της προέδρου του Ιδρύματος Φωτεινής Λεντάκη, με τον πρόεδρο της ΟΛΣΑ και Γενικό Γραμματέα του ΙτΕΜ, Νεκτάριο Βακάλη, στο Δ.Σ. του Φεστιβάλ Βράχων Βύρωνα-Υμηττού. Παράλληλα το ίδρυμα Λεντάκη και το Ινστιτούτο των Μύλων εδρεύουν στην Αγίων Ασωμάτων σε διπλανά κτίρια τα οποία έχει παραχωρήσει το υπ. Πολιτισμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του εορταστικού πενθημέρου στην αφίσα.

Εορταστική αγορά 7-11 Δεκεμβρίου

Ώρες λειτουργίας:

Εγκαίνια Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 10:30 π.μ.- 7:00 μ.μ.
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 10:30 π.μ.- 7:00 μ.μ.
Δευτέρα 9 - Τετάρτη 11 10:00 π.μ.- 4:00 μ.μ.

Οδός Αγίων Ασωμάτων 47 (& Πειραιώς) – Κεραμεικός (πλησίον Σταθμού ΗΣΑΠ Θησείου)
Τηλ.: 210-3226054 και 210-3226075

Με χαρά περιμένουμε να τιμήσετε με την παρουσία σας και να στηρίξετε έτσι τις προσπάθειές προώθησης του πολιτισμού και της παιδείας, που αποτελούν βασικούς στόχους των διοργανωτών.
Τιμώμενο νησί η ΛΕΣΒΟΣ.

Share:

Μάικ the best!! Δεύτερο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Μάκης Ψαραδέλλης, χαμογελάει, στέκεταιΤι να πεις τώρα!! έτσι αναφώνησε ο Μάκης μόλις εμαθε τα αποτελέσματα. Μας είχε ειδοποίησή ότι πάει για συμμετοχή σε διαγωνισμό στο πολύ χαλαρό.
Εμπειρίες πολλές με διαγωνισμούς και βραβεύσεις αλλά σε τόσο μεγάλο, παγκόσμια !!
Η χαρά του απερίγραπτη, μεγάλη τιμή λέει !! ναι όντως!

Δεύτερο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό ποίησης,στίχου μελοποιημένης ποίησης στο Ρήγιο της Ιταλίας για τα "Παρατημένα Σπίτια"
μου σε μετάφραση στα Ιταλικά από μια σπουδαία προσωπικότητα, τη Τζώρτζια Καρβουνάκη .(Τζίνα σ' ευχαριστώ πολύ για όλα)Η απονομή έγινε στο αρχαιολογικό μουσείο του Ρέτζιο (όπου κυριαρχεί το Ελληνικό στοιχείο)

Premio Mondiale di Poesia Nosside - Nosside World Poetry Prize


Τα Παρατημένα Σπίτια
Κείνα τα όνειρα που αφήσαμε στην άκρη
στέκονται μπρος μας σαν παρατημένα σπίτια
με ραγισματιές στους τοίχους
με παντζούρια σφαλιστά
Κι η λαχτάρα μας μια στέρνα σκουριασμένη
ξεχασμένη εκεί στην πόρτα τους μπροστά
μια βροχή να ξεχειλίσει περιμένει
μα ειν' τα θαύματα του κόσμου λιγοστά
κι αδειανή για άλλη μια μέρα πάλι μένει
Μα ποιος είναι αυτός που θέλει και μπορεί
την αμπαρωμένη πόρτα να χτυπήσει
να μπει μέσα και χωρίς να φοβηθεί
κάθε ξεχασμένο μέρος να φωτίσει
Μα ποιος είναι αυτός που αγνάντια θα σταθεί
σ' οτι άφησε να σκεπαστεί με σκόνη
λησμονώντας πως ο χρόνος δυναμώνει
κάθετι που λαχταρά το φως να δει
Κρύβει η ζωή τα θαύματα από όποιον έχει αργήσει
μια πόρτα έστω μισάνοιχτη στο όνειρο ν' αφήσει

Με την κ Τζώρτζια Καρβουνάκη η οποία έκανε τη μετάφραση του ποιήματος στα Ιταλικά
Φιλαράκι και εις ανώτερα και πάντα με εκπλήξεις!!

Μάκης Ψαραδέλης

Share:

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts